Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Troska o potrzebujących — Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przeznacza czas i środki na działania humanitarne

Od oficjalnego założenia w latach osiemdziesiątych XX wieku Służby Charytatywne ŚwDO poświęciły miliony euro i miliony godzin wolontariatu na pomoc na całym świecie, nie bacząc na rasę, wyznanie czy narodowość potrzebujących.

W 1985 roku świat dowiedział się o straszliwym głodzie w Etiopii, który pozbawił życia setki tysięcy ludzi. Ówczesny prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Spencer W. Kimball, wezwał członków Kościoła do 24-godzinnego postu oraz przekazywania funduszy na zakup żywności dla dotkniętej głodem Etiopii. Członkowie na całym świecie zareagowali na to wezwanie i podarowali ponad 11 milionów dolarów. Od tego czasu członkowie Kościoła oraz inni hojni darczyńcy nadal przekazywali datki.

Kościół Jezusa Chrystusa sformalizował swoje działania humanitarne, powołując do życia Służby Charytatywne ŚwDO. Jako organizacja non-profit finansowana przez Kościół, ta wyjątkowa instytucja przeznacza 100% wszystkich pozyskanych funduszy i dóbr materialnych bezpośrednio na działania związane z pomocą humanitarną w 189 krajach. Służby Charytatywne ŚwDO powstały, by nieść ulgę w cierpieniu, popularyzować samowystarczalność i stwarzać okazje do służby. Chrystus głosił: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Ew. Mateusza 25:40). Kościół Jezusa Chrystusa — na wzór nauk Zbawiciela — przywiązuje dużą wagę do obowiązku opieki nad wszystkimi potrzebującymi.

Dzięki współpracy z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi organizacjami i partnerami, Służby Charytatywne ŚwDO są w stanie dbać o potrzebujących oraz reagować na sytuacje kryzysowe czy klęski żywiołowe.

Pomoc humanitarna w 2018 roku   [Odwiedź stronę internetową ldscharities.org i zobacz sprawozdanie zbiorcze dotyczące pomocy udzielonej w 2018 r.]

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.