Biografia przywódcy

Timothy J. Dyches

Starszy Timothy J. Dyches w wieku 62 lat został poparty jako członek Drugiego Kworum Siedemdziesiątych w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w dniu 6 kwietnia 2013 roku. Przed otrzymaniem tego powołania służył jako prezydent misji Portland w stanie Oregon (2008-2011). 

Starszy Dyches uczęszczał na Uniwersytet Brighama Younga, gdzie uzyskał licencjat. Uzyskał wykształcenie medyczne oraz szkolenie specjalistyczne w Szkole Medycznej Uniwersytetu Washington w St. Louis, w Missouri. W 1985 roku założył działalność i do 2008 roku przeprowadzał operacje uszu, nosa i gardła. W 2012 roku został wicedyrektorem w dziale rozwoju w Ambulatory Surgical Centers of America.

Starszy Dyches służył w wielu powołaniach kościelnych, łącznie z pełnoetatową misją w Południowej Misji w Niemczech (1970-1972). Był pisarzem w okręgu, prezydentem Szkoły Niedzielnej, wyższym doradcą, doradcą prezydenta palika, prezydentem palika, pracownikiem świątynnym, doradcą prezydenta misji w paliku, Siedemdziesiątym Obszaru, prezydentem misji oraz doradcą w kworum diakonów.
    
Timothy John Dyches urodził się w Murray, w Utah, w styczniu 1951 roku. Poślubił Jill Elizabeth Dudley w kwietniu 1974 roku. Są rodzicami trojga dzieci i dziadkami dwanaściorga wnucząt. Mieszkają w Reno w stanie Nevada.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.