Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Samobójstwo. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i szukanie pomocy w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom obchodzony 10 września od 2003 roku podnosi świadomość przyczyn zachowań samobójczych oraz możliwości zapobiegania im. Samobójstwo oraz próby samobójcze stanowią poważny problem zdrowotny na całym świecie. Co roku przynajmniej 800 tys. osób popełnia samobójstwo, a podjęte próby samobójcze to 20-krotność tej liczby.

    

Większość głównych religii świata uważa samobójstwo za poważną przewinę, ponieważ uznają, że życie jest darem od Boga, a samobójstwo je przekreśla. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zauważa ten problem, ale głosi, że samobójstwo jest zbyt złożonym zagadnieniem, by śmiertelne osoby mogły osądzać kogoś, kto targnął się na swoje życie. W tej kwestii kościelny podręcznik instrukcji „Church’s Handbook of Instructions” zajmuje jednoznaczne stanowisko: „[…] osoba, która popełnia samobójstwo, może nie być odpowiedzialna za swoje działania. Jedynie Bóg może sądzić w tej materii”.

Większość osób, które podejmują próby samobójcze, nie chce umrzeć. Szukają tylko ulgi od fizycznego, psychicznego, emocjonalnego lub duchowego bólu, który im dolega”. (https://www.lds.org/study/manual/how-to-help/warning-signs-of-suicide?lang=eng). Problemy danej osoby mogą wydawać się jej tak straszne i nierozwiązywalne, że w śmierci upatruje jedyne remedium.

Dramat samobójstwa polega na tym, że nie przekreśla ono tylko jednego życia, ale wnosi dotkliwy ból i żal w życie przyjaciół i rodziny samobójcy. Chrystus pragnie pocieszyć i uzdrowić dusze osób, które błędnie zakładają, że są odpowiedzialne za czyjeś samobójstwo lub że mogły je powstrzymać. Kościół zachęca, by takie osoby pamiętały werset z Ewangelii Jana 14:27: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka”.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich niesie nadzieję i zrozumienie osobom, które mają myśli samobójcze, rady i materiały informacyjne dla osób chcących pomóc oraz pocieszenie dla osób, które cierpią w następstwie popełnionego przez kogoś samobójstwa. Kościół głosi, że Bóg rozumie zawiłości i próby życiowe, którym stawiamy czoła w doczesności oraz że czyjeś samobójstwo nie definiuje całokształtu egzystencji tego człowieka.

Kościół przygotował wiele materiałów informacyjnych, które wyjaśniają zjawisko samobójstwa i kwestie związane z zapobieganiem mu oraz stanowią wsparcie dla osób, które straciły kogoś bliskiego w wyniku samobójstwa. By zobaczyć wszystkie filmy i materiały, należy odwiedzić stronę internetową: suicide.lds.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.