Biografia przywódcy

Starszy Ulisses Soares

Starszy Ulisses Soares został poparty jako członek Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 31 marca 2018 roku. Od 2 kwietnia 2005 roku służył jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych, a 6 stycznia 2013 roku został członkiem Prezydium Siedemdziesiątych. Wcześniej służył jako doradca w Afrykańskim Obszarze Południowo-Wschodnim, jako Prezydent Obszaru Brazylii, a także jako doradca Obszaru Południowej Brazylii.

 

Starszy Soares uzyskał tytuł licencjata księgowości i ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych przy Papieskim Uniwersytecie Katolickim w São Paulo w 1985 roku, a później uzyskał tytuł magistra. Był księgowym i audytorem w międzynarodowych korporacjach brazylijskich oraz dyrektorem ds. zagadnień doczesnych w kościelnym biurze obszaru w São Paulo w Brazylii. Odkąd został powołany do Władz Generalnych, otrzymywał specjalne zadania od Przewodniczącej Rady Biskupiej w Salt Lake City.

Starszy Soares służył w wielu powołaniach w Kościele, między innymi jako pełnoetatowy misjonarz w Misji Rio de Janeiro w Brazylii, prezydent kworum starszych, doradca w radzie biskupiej, członek rady wyższej, sekretarz wykonawczy w paliku, regionalny przedstawiciel ds. pomocy wzajemnej, prezydent palika oraz Prezydent Portugalskiej Misji Porto (2000–2003).

Ulisses Soares urodził się 2 października 1958 roku w São Paulo. W październiku 1982 roku ożenił się z Rosaną Fernandes. Mają troje dzieci i troje wnucząt.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.