Artykuły prasowe

Starszy Uchtdorf w Szwajcarii, Niemczech i Czechach — chwile refleksji i spotkań

Apostoł Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zachęcał słuchaczy, aby zaufali Jezusowi Chrystusowi

„Pan jest dla nas tak dobry. Prowadzi nas na naszej drodze, jeśli na to pozwalamy”, podsumował Starszy Dieter F. Uchtdorf, wspominając swoje podróże po Europy w maju i czerwcu 2024 roku. Apostoł Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zachęcał słuchaczy w Szwajcarii, Niemczech i Czechach, aby zaufali Jezusowi Chrystusowi.

W tym roku przypada kilka rocznic w życiu Starszego Uchtdorfa i jego żony Harriet. Jego służba jako przedstawiciela władz generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich rozpoczęła się 30 lat temu. Dwadzieścia lat temu został powołany do Kworum Dwunastu Apostołów. Podobnie jak apostołowie Paweł, Piotr, Jakub i Jan czuwali nad Kościołem i świadczyli o Jezusie Chrystusie w czasach Nowego Testamentu, dziś apostołowie pełnią najwyższe funkcje kierownicze w przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa.

Harriet Uchtdorf została ochrzczona jako członkini Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 70 lat temu. Starszy Uchtdorf przyjął chrzest pięć lat wcześniej.

Podczas podróży po Europie nie myśleli o blasku fleszy czy nagłówkach gazet, lecz o chwilach pamięci o łasce Boga, spotkaniach z przyjaciółmi i niesieniu pomocy tym, którzy byli zniechęceni lub pragnęli przewodnictwa.

„Nie bójcie się. Zaufajcie Ojcu Niebieskiemu. On ma dla was zadanie”, podsumował Starszy Uchtdorf swoje główne przesłanie, które wygłosił do wiernych i przyjaciół w trzech europejskich krajach. Wyjaśnił, że rękę Pana można dostrzec w drobnych rzeczach.

Podczas konferencji palika w Dreźnie chór wykonał hymn „Panie, w krąg burza szaleje”. Gdy śpiew się skończył, na zewnątrz pojawiły się pioruny i błyskawice. Choć te naturalne zjawiska mogły nie być wysłane przez Boga w tym właśnie momencie, Starszy Uchtdorf wyjaśnił, że to od nas zależy, czy pozwolimy, by otaczające nas rzeczy skłoniły nas do łączenia się z boskością.

Podróż Uchtdorfów rozpoczęła się w Zurychu w Zielone Świątki, co było echem skupienia się na uważnym słuchaniu Ducha Świętego.

Wolontariusze służący jako pełnoetatowi misjonarze zgromadzili się w domach spotkań i innych miejscach w Zurychu, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem i Ostrawie, aby wysłuchać nauk Starszego Uchtdorfa. Wezwał do gotowości bycia prowadzonym przez Ducha Świętego i zapraszania innych do Kościoła.

Spotkanie z misjonarzami w Ostrawie, dzisiejszych Czechach, przywołało wspomnienia z wczesnego dzieciństwa Starszego Uchtdorfa, ponieważ tam się urodził. Zaznaczył, że misjonarze służący tam i w innych częściach Europy błogosławią innych swoim promiennym uśmiechem i entuzjazmem.

W drodze z Berlina do Ostrawy Uchtdorfowie przejechali przez Polskę i odwiedzili muzeum Auschwitz Birkenau, miejsce byłego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady. W odniesieniu do swojego przygnębiającego doświadczenia, Starszy Uchtdorf podkreślił, jak ważne jest uczenie się z historii i niepowtarzanie dawnych błędów.

Starszy Uchtdorf przemawiał również na spotkaniach w Bonstetten i Zwickau. To właśnie w Zwickau, w niemieckim kraju związkowym, Saksonii, jego rodzina po raz pierwszy zetknęła się z Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i przywróconą ewangelią Jezusa Chrystusa.

Podczas jego podróży lokalne kongregacje organizowały projekty służby, aby wdrażać wiarę w czyn. W Zurychu Starszy Uchtdorf spotkał się z radnym miasta, aby wręczyć mu symboliczny voucher na 1000 godzin pracy wolontariackiej lokalnej kongregacji. Odwiedził również katolicką organizację charytatywną „Incontro”, aby ogłosić przekazanie 300 zestawów higienicznych dla potrzebujących.

Jeśli trudno jest dostrzec obecność Boga w codziennym życiu, czasem warto spojrzeć na to z perspektywy 7000 metrów, aby zobaczyć szerszy obraz. Były pilot i dyrektor linii lotniczych na pewno to wie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.