Biografia przywódcy

Starszy Rubén V. Alliaud

Rubén V. Alliaud został poparty jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 6 kwietnia 2019, gdy miał 53 lata.

Ruben-V-Alliaud

Życie osobiste

Rubén V. Alliaud urodził się w Buenos Aires (Argentyna) 8 stycznia 1966 r. W 1992 r. poślubił Fabianę Bennett. Są rodzicami sześciorga dzieci.

W 1993 r. uzyskał stopień doktora prawa na Uniwersytecie w Belgrano. Następnie rozpoczął swoją karierę w krajowych sądach cywilnych podległych Sądowi Najwyższemu. Później zrobił specjalizację w zakresie prawa karnego. W 1996 r. został mianowany profesorem na wydziale prawa na Uniwersytecie w Belgrano.

W 1998 r. Rubén V. Alliaud rozpoczął pracę jako adwokat i wspólnik zarządzający spółką Alliaud & Asociados. W czasie swojej kariery dołączył do zarządu kilku firm.

Życie zawodowe

W chwili otrzymania swojego powołania Starszy Rubén V. Alliaud służył jako nauczyciel instytutu, pierwszy doradca w prezydium Centrum Szkolenia Misjonarzy w Argentynie oraz jako dyrektor ds. relacji ze społeczeństwem.

Służył w licznych powołaniach w Kościele, m.in. jako pełnoetatowy misjonarz w Misji Montevideo w Urugwaju, prezydent kworum starszych, doradca w prezydium palika, doradca ds. młodych dorosłych stanu wolnego, doradca w radzie biskupiej, wyższy doradca, biskup, doradca w prezydium palika, prezydent palika, Siedemdziesiąty Obszaru w Południowym Obszarze Ameryki Południowej oraz jako prezydent Misji Córdoba w Argentynie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.