Artykuły prasowe

Starszy Patrick Kearon powołany do Kworum Dwunastu Apostołów

Starszy Patrick Kearon jest nowym członkiem Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Został powołany na ten urząd we czwartek 7 grudnia 2023 roku i ustanowiony później tego samego dnia przez Prezydenta Russella M. Nelsona oraz innego członka Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów.


 

Elder-Kearon
Elder-Kearon
Elder Patrick Kearon. 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Powołanie do świętego apostolstwa polega na świadczeniu światu o boskości Pana Jezusa Chrystusa”, powiedział Prezydent Russell M. Nelson, kiedy otrzymał swoje powołanie do tej służby w 1984 roku.

Oprócz ich głównej odpowiedzialności, jaką jest bycie szczególnymi świadkami imienia Chrystusa na całym świecie, Apostołowie pełnią ważne obowiązki administracyjne związane z nadzorowaniem działań i rozwoju globalnego Kościoła. Kworum Dwunastu Apostołów jest drugim najwyższym organem przewodniczącym w hierarchii Kościoła. Służą oni pod kierownictwem Pierwszego Prezydium, w skład którego wchodzi Prezydent Kościoła i dwóch doradców.

Starszy Kearon, który służył jako prezydent-senior w Prezydium Siedemdziesiątych od sierpnia 2020 roku, wypełnia wakat powstały po śmierci Prezydenta M. Russella Ballarda, który zmarł w niedzielę 12 listopada 2023 roku. Brytyjczyk i Irlandczyk z pochodzenia jest Siedemdziesiątym Przedstawicielem Władz Generalnych od 3 kwietnia 2010 roku.

„To święte powołanie onieśmiela mnie i napełnia pokorą”, powiedział Starszy Kearon. „Będę musiał pokładać całą moją ufność w Zbawicielu, starając się stać tym, kim On chce, abym był, i dzielić się moim świadectwem o Jego miłości i świetle. Obfitość i łaska Jezusa Chrystusa wniosły do mojego życia ogromną radość, a także uzdrawiający balsam w czasach próby. Kocham Go. Będę starał się służyć Mu najlepiej, jak potrafię”.

Starszy Kearon ma 62 lata; wychował się w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie, gdzie jego ojciec pracował w przemyśle obronnym. W wieku 10 lat uczęszczał do szkoły z internatem w Anglii, podczas gdy jego rodzice pozostali w Arabii Saudyjskiej. Znacząca próba tej rozłąki sprzyjała trwałym spostrzeżeniom i wrażliwości, które stały się znakiem rozpoznawczym jego posługi.

„Oczywiście pod wieloma względami wszyscy jesteśmy daleko od domu”, powiedział kiedyś Starszy Kearon, nauczając studentów Uniwersytetu Brighama Younga. „Metafora ta odnosząca się do naszego wiecznego domu jest jasna […]. Nasz Wieczny Ojciec nie pozwolił nikomu z nas opuścić domu, opuścić Jego obecności, bez możliwości dostępu do Jego miłości i Jego przewodnictwa — każdego dnia naszego życia”.

W swoim dorosłym życiu Starszy Kearon mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych w różnych branżach przemysłu, w tym prowadząc własną firmę konsultingową w zakresie komunikacji.

Starszy Kearon poznał Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, gdy mieszkał w Kalifornii z rodziną świętych w dniach ostatnich. Powiedział, że „żyli radosną egzystencją opartą na służbie”. Kilka lat później spotkał misjonarzy na ulicy w Londynie i ostatecznie został ochrzczony w Wigilię Bożego Narodzenia 1987 roku.

Dwa lata po chrzcie Starszy Kearon poznał Jennifer Hulme, studentkę Uniwersytetu Brighama Younga w Provo. Jennifer przebywała w Londynie, biorąc udział w sześciomiesięcznym programie studiów za granicą. Para pobrała się w świątyni w Oakland w Kalifornii w 1991 roku, a następnie mieszkała w Anglii przez 19 lat, po czym przeniosła się do Utah, kiedy Starszy Kearon został powołany jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych. Mają czworo dzieci: Seana (który zmarł, będąc niemowlęciem), Elizabeth, Susannah i Emmę.

Przed powołaniem do Władz Generalnych Starszy Kearon pełnił w Kościele zadania Siedemdziesiątego Obszaru, prezydenta palika i prezydenta gminy.

Starszy Kearon zostanie poparty na konferencji generalnej w kwietniu 2024 roku.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.