Artykuły prasowe

Starszy Massimo De Feo uczestniczy w spotkaniu na wysokim szczeblu z przywódcami religijnymi

W piątek 14 stycznia 2022 r. Starszy Massimo De Feo, Prezydent Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wziął udział w spotkaniu kilku europejskich wysokich rangą przedstawicieli różnych religii, w tym wyznań chrześcijańskich, muzułmańskich, buddyjskich i żydowskich, a także organizacji humanistycznych i niewyznaniowych.

High level meeting EU 01Download Photo

Zaproszenie wystosował komisarz Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, aby omówić postępy trwającej Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Towarzyszyła mu wiceprezydent Dubravka Šuica. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID spotkanie odbyło się w formie online.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest serią debat powstałą z inicjatywy obywateli, a dotyczy wyzwań i priorytetów Europy. Podczas spotkania na wysokim szczeblu omawiano wiele pomysłów i propozycji zgłoszonych do tej pory w ramach tematów konferencji, takich jak: zmiana klimatu, zdrowie, gospodarka i zatrudnienie, transformacja cyfrowa, praworządność, bezpieczeństwo oraz polityka zagraniczna UE, jak również migracja. Przewiduje się, że konferencja zakończy się wiosną 2022 r.

Starszy De Feo poruszył temat zmian klimatycznych w następującym kontekście: „Dla ludzi wiary ochrona i ratowanie naszej planety nie są tylko kwestią przetrwania. Ziemia jest naszym domem i postrzegamy ją jako dzieło stworzenia i dar od Boga”. Następnie skupił się na temacie migracji. W swoich wypowiedziach zwrócił uwagę na fakt, że według ostatniego sprawozdania okresowego „jest to najbardziej polaryzujący ze wszystkich tematów”. Zachęcał przedstawicieli instytucji unijnych, by nie odrzucali zbyt szybko żadnej z opinii. „Jako Kościół”, powiedział, „będziemy kontynuować niesienie pomocy i wsparcia uchodźcom i migrantom poprzez współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, tak jak czynimy to prawie od 40 lat, kiedy to rozpoczęliśmy globalne działania humanitarne”.

Przypomniał również Komisji Europejskiej, że „potrzebna jest prawdziwa solidarność pomiędzy państwami członkowskimi, żeby unikać dyskryminacji i szanować ludzką godność każdego migranta”. Starszy De Feo zakończył swoje uwagi, odnawiając zobowiązanie Kościoła co do dbałości o dobrostan wszystkich dzieci Boga w Europie i na całym świecie. Po wysłuchaniu uwag przywódców na rozpoczęcie spotkania, omówiono pozostałe tematy, co umożliwiło uczestnikom udział w debacie.

To spotkanie było częścią otwartego, transparentnego i regularnego dialogu z europejskimi instytucjami w ramach Dialogu dotyczącego paragrafu 17. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Komisja Europejska opublikuje raport ze spotkania.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wyznanie chrześcijańskie liczące pół miliona członków w Europie, zabiega o współpracę z organami politycznymi i instytucjonalnymi, a także stara się dotrzeć do międzynarodowych organizacji pozarządowych, organizacji religijnych i społeczeństwa obywatelskiego.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat Kościelnego Biura ds. UE i Spraw Międzynarodowych na stronie Facebooka: www.facebook.com/CHURCHinEU.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.