Artykuły prasowe

Starszy M. Russell Ballard z wizytą w Europie

Starszy M. Russell Ballard — członek Kworum Dwunastu Apostołów, drugim w kolejności najważniejszym organem przewodniczącym w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — odwiedził w tym miesiącu kilka krajów w Europie.

 

13 października apostoł przemawiał w Helsinkach do przywódców i misjonarzy Kościoła. Dwa dni później mógł dotrzeć do pół miliona mormonów w Obszarze Europy dzięki transmisji satelitarnej spotkania we Friedrichsdorf w Niemczech. W dniach 16 i 20 października przebywał we Frankfurcie i Monachium, gdzie przemawiał do misjonarzy i przywódców Kościoła. 18 i 19 października starszy Ballard odwiedził Włochy. Zwiedzał budowaną własnie świątynię w Rzymie oraz przemawiał do młodzieży Kościoła w wieku 18-18 lat z organizacji Młodych Mężczyzn i Młodych Kobiet w Europie transmitowanej z Rzymu za pomocą przekazu satelitarnego. Spotkał się także z misjonarzami.

Starszy Paul V. Johnson, prezydent Obszaru Europy, powiedział, że spotkania ze Starszym Ballardem były szczególnym doświadczeniem dla wszystkich, którzy brali w nich udział.
„Widziałem dobroć apostoła Pana, gdy podróżowaliśmy razem po krajach Europy.Członkowie, a w szczególności młodzież Kościoła w Europie, będą pamiętać, jakim błogosławieństwem stała się dla nich wizyta Starszego Ballarda” - powiedział Starszy Johnson.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.