Biografia przywódcy

Starszy Jack N. Gerard

<p>Starszy Jack N. Gerard</p>
Starszy Jack N. Gerard2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Służba w Kościele

Starszy Jack N. Gerard został poparty jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 31 marca 2018 roku. Wcześniej służył w Szóstym Kworum Siedemdziesiątych w Obszarze Północno-Wschodnim Ameryki Północnej od 2010 do 2016 roku. Obecnie służy w Prezydium Obszaru Europy Środkowej.

Starszy Gerard służył w wielu powołaniach kościelnych, w tym jako pełnoetatowy misjonarz w Australijskiej Misji w Sydney, biskup, prezydent palika, i — w jego ulubionym powołaniu — jako przywódca żłobka w okręgu.

Życie zawodowe

Starszy Gerard uczęszczał na Uniwersytet Jerzego Waszyngtona, gdzie uzyskał tytuł licencjata nauk politycznych, a także tytuł doktora prawa. Podczas swojej kariery pracował jako prezes i dyrektor generalny kilku instytucji. Pracował w senacie Stanów Zjednoczonych i w Izbie Reprezentantów oraz służył w radach wielu organizacji społecznych.

Życie osobiste

Jack Noel Gerard urodził się w Idaho Falls w stanie Idaho 15 grudnia 1957 roku. W 1984 roku poślubił Claudette Neff. Są rodzicami ośmiorga dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.