Biografia przywódcy

Starszy Gerrit W. Gong

Starszy Gerrit W. Gong został poparty jako członek Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 31 marca 2018 roku. Od 3 kwietnia 2010 roku do czasu powołania do Kworum Dwunastu służył jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych. 6 października 2015 roku został członkiem Prezydium Siedemdziesiątych. Od roku 2011 do 2015 Starszy Gong był członkiem Prezydium Obszaru w Azji z siedzibą w Hongkongu, a swoją służbę tam zakończył jako Prezydent Obszaru.

Starszy Gong zdobył tytuł licencjata nauk humanistycznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego i studiów azjatyckich na Uniwersytecie Brighama Younga w 1977 roku. W 1979 roku uzyskał tytuł magistra, a w 1981 doktoryzował się na uniwersytecie oksfordzkim na wydziale stosunków międzynarodowych, gdzie przebywał w ramach stypendium Rhodesa. W 1985 roku został asystentem podsekretarza stanu w amerykańskim Departamencie Stanu, a w 1987 asystentem amerykańskiego ambasadora w Pekinie. Od 1989 roku pracował na wielu stanowiskach w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie. Do kwietnia 2010 roku był asystentem rektora ds. planowania i oceny na Uniwersytecie Brighama Younga.

Starszy Gong służył w wielu powołaniach w Kościele, między innymi na pełnoetatowej misji w Tajpej na Tajwanie, jako członek rady wyższej, przywódca grupy wyższych kapłanów, prezydent Szkoły Niedzielnej w paliku, nauczyciel seminarium, biskup, prezydent misyjny w paliku, prezydent palika oraz Siedemdziesiąty Obszaru.

Starszy Gong urodził się 23 grudnia 1953 roku w Redwood City w Kalifornii. W styczniu 1980 roku ożenił się z Susan Lindsay. Mają czworo dzieci i troje wnucząt.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.