Biografia przywódcy

Starszy Gary E. Stevenson

 

Starszy Gary E. Stevenson został powołany na członka Kworum Dwunastu Apostołów 3 października 2015 r. W momencie otrzymania powołania na Apostoła służył jako Przewodniczący Biskup Kościoła, a urząd ten pełnił od kwietnia 2012 roku. W 2008 r. został powołany do Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych i służył jako prezydent Obszaru Azji Północnej. W Kościele służył jako pełnoetatowy misjonarz w Misji Fukuoka w Japonii, członek rady wyższej, biskup, doradca prezydenta palika, prezydent Japońskiej Misji w Nagoya i nauczyciel w Szkole Niedzielnej w okręgu.

Uzyskał tytuł licencjata z zarządzania biznesem na Uniwersytecie Stanowym Utah. Jest współzałożycielem Icon Health and Fitness, Inc., gdzie pracował jako prezes i dyrektor zarządzający do 2008 roku. Był zaangażowany w inicjatywy społeczne i służył w radach doradczych. 

Starszy Stevenson dorastał w Cache Valley w stanie Utah. Jego małżonką jest Lesa Jean Higley. Są rodzicami czterech synów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.