Biografia przywódcy

Starszy Erich W. Kopischke

Starszy Erich W. Kopischke został poparty jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w dniu 31 marca 2007 r. W momencie otrzymania powołania służył jako członek Trzeciego Kworum Siedemdziesiątych, będąc Drugim Doradcą w Prezydium Obszaru Europy Środkowej. Po otrzymaniu powołania na Siedemdziesiątego służył jako pierwszy doradca (2008–2009) i Prezydent (2009-2012) Prezydium Obszaru Europy. Od sierpnia 2019 r. Starszy Kopischke służy jako drugi doradca w Prezydium Obszaru Europy.

Neue-GebietsprasidentschaftDownload Photo

Zanim został powołany na pełnoetatowego Przywódcę Generalnego, Starszy Kopischke był koordynatorem Seminariów i Instytutów religii w Europie. Jako pracownik Kościelnego Systemu Edukacji prowadził też zajęcia instytutu i służył jako kierownik obszaru dla Obszaru Europy Środkowej. Na początku kariery zawodowej był samozatrudnionym agentem ubezpieczeniowym, a później został dyrektorem zarządzającym ogólnokrajowej firmy ubezpieczeniowej w Niemczech. Otrzymał wstępne szkolenie zawodowe i zdobył stopień naukowy w dziedzinie biznesu.

Starszy Kopischke służył w wielu powołaniach kościelnych: był pełnoetatowym misjonarzem Niemieckiej Misji w Monachium, prezydentem palika, prezydentem dystryktu, doradcą w radzie wyższej, prezydentem gminy i doradcą dwóch biskupów. W 2003 r. został powołany do przewodzenia Niemieckiej Misji w Berlinie.

Erich Willi Horst Kopischke urodził się 20 października 1956 r. w Elmshorn w Niemczech. W grudniu 1978 r. poślubił Christiane Glück. Są rodzicami siedmiorga dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.