Artykuły prasowe

Starszy Christofferson spotyka się z burmistrzem Óbudy w Budapeszcie

Kościół upublicznił wizualizację świątyni w Budapeszcie

1 marca 2024 r. Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich spotkał się w Budapeszcie z László Kissem, burmistrzem gminy miejskiej Óbuda-Békásmegyer. Celem spotkania było przedstawienie Kościoła i omówienie szczegółów związanych z przygotowaniami do budowy świątyni na tym terenie.

W spotkaniu wzięli też udział: Starszy Brent H. Nielson z Prezydium Siedemdziesiątych, Starszy Jack N. Gerard, Siedemdziesiąty, drugi doradca w Prezydium Obszaru Europy Środkowej, oraz Péter Borsos, prezydent Węgierskiego Budapesztańskiego Palika.

Świątynia Budapeszt na Węgrzech została ogłoszona w kwietniu 2019 r., a lokalizację tego domu Pana podano do wiadomości w październiku 2023 r. Będzie to pierwsza świątynia Kościoła w tym kraju. Członkowie Kościoła muszą obecnie jeździć do Freiberga w Niemczech, aby w tamtejszej świątyni oddawać cześć Bogu. Kościół ujawnił wizualizację budapesztańskiej świątyni.

Podczas spotkania Starszy Christofferson wyjaśnił, dlaczego święci w dniach ostatnich budują świątynie na całym świecie, i powiedział, jak bardzo się cieszy, że członkowie Kościoła na Węgrzech będą mieli dom Pana w swoim kraju. Starszy Christofferson powiedział, że „burmistrz okazywał duże wsparcie. Jest otwarty na wszystkie religie i grupy wyznaniowe w swojej społeczności. Obiecał wspierać działania Kościoła wśród lokalnych mieszkańców”. Burmistrz otrzymał zaproszenie na dni otwarte świątyni, które są zawsze organizowane, gdy dana świątynia jest ukończona i gotowa na inaugurację.

„Burmistrz Kiss i jego współpracownicy zgotowali przedstawicielom Kościoła ciepłe przyjęcie. Szczególnie przyjacielska i serdeczna atmosfera zapanowała podczas dyskusji”, jak zauważył Prezydent Borsos.

Delegacja kościelna w geście podziękowania za otwartość burmistrza ofiarowała mu małą figurę zmartwychwstałego Chrystusa. W zamian burmistrz Kiss, sam będący człowiekiem wierzącym, podarował Starszemu Christoffersonowi niezwykły prezent: 200-letnią ikonę, którą jego rodzina przechowywała od pokoleń.

„To cenny przedmiot. Wiele dla mnie znaczy i wywołuje moje wzruszenie, ponieważ świadczy o wielkiej łaskawości i hojności tego człowieka. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Będę cenić ten dar i zabiorę ze sobą do domu”, rzekł Starszy Christofferson.

Ponad 5200 świętych w dniach ostatnich w ponad 20 kongregacjach gromadzi się na Węgrzech, w kraju znajdującym się w obszarze Europy Środkowej. Pierwsi misjonarze z Kościoła Jezusa Chrystusa przybyli na Węgry w 1885 r. Wysiłki misjonarskie zanikły na kilka dekad po I wojnie światowej. Kościół otrzymał oficjalne uznanie węgierskiego rządu w 1988 roku, a pierwszy dom spotkań w tym kraju został poświęcony rok później.

Świątynie świętych w dniach ostatnich różnią się od domów spotkań czy kaplic, gdzie członkowie gromadzą się na niedzielne nabożeństwa. Świątynie uważa się za „domy Pana”, gdzie nauki Chrystusa są wzmacniane poprzez święte obrzędy, które jednoczą rodziny na wieczność. Wewnątrz świątyni członkowie uczą się więcej o celu życia na ziemi i zawierają przymierza, że będą służyć Jezusowi Chrystusowi i swoim bliźnim.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.