Artykuły prasowe

Starszy Christofferson przemawia podczas spotkania w Parlamencie Wielkiej Brytanii

Mormoński Apostoł, Starszy D. Todd Christofferson, przemawiał podczas spotkania z wpływową Międzypartyjną Grupą Parlamentarną ds. Międzynarodowej Wolności Religii i Przekonań (APPG), które odbyło się 1 maja br. w Parlamencie Wielkiej Brytanii.

 

Starszy Christofferson i dr Daniel Mark, przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej, podjęli trudny temat prześladowań religijnych. Spotkanie poprowadził Jim Shannon, który przewodniczy tej wpływowej grupie parlamentarnej.

Starszy Christofferson, jako światowy przywódca religijny z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wyraził pragnienie Kościoła, aby zjednoczyć się ze wszystkimi innymi organizacjami dobrej woli w zwalczaniu ucisku wobec grup religijnych. Powiedział: „Religia I wierzenia to fundament pomyślności społecznej. Z wolności religijnej korzystają nie tylko wierzący, ale całe społeczeństwo, bez względu na to czy jest tego świadome, czy nie. A zatem w interesie wszystkich ludzi leży ochrona tej wolności — niezależnie od tego czy są osobami wierzącymi, czy nie”.

Starszy Christofferson dodał: „Dostrzegam trzy główne korzyści płynące ze wspierania wolości religijnej i wolności przekonań. Po pierwsze wolność religijna wspiera I wzmacnia praworządność. Po drugie jest fundamentem dla innych zasadniczych I wysoce cenionych wolności. I po trzecie religia i przekonania — swobodnie wyznawane — promują wartości obywatelskie i są nieodzowne dla silnych, dobrze prosperujących społeczności”.

Celem Międzypartyjnej Grupy Parlamentarnej ds. Międzynarodowej Wolności Religii i Przekonań (APPG) jest przedstawienie kwestii i zwiększenie świadomości wśród parlamentarzystów, mediów, rządu i społeczeństwa na temat międzynarodowej wolności religii i przekonań jako prawa człowieka, a także zwiększenie skuteczności wkładu, jaki Wielka Brytania wnosi do instytucji międzynarodowych odpowiedzialnych za egzekwowanie tego prawa człowieka.

Była przewodnicząca APPG, Baronessa Elizabeth Berridge, otrzymała w 2017 roku Międzynarodową Nagrodę Wolności Religijnej od Stowarzyszenia Prawników im. J Reubena Clarka i Międzynarodowego Centrum Prawa i Studiów Religijnych za swoje wieloletnie wsparcie i pracę na rzecz wolności religijnej.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.