Artykuły prasowe

Starszy Bednar i Starszy Gong dyskutują o tym, jak lepiej zrozumieć muzułmanów

Przywódcy Kościoła przedstawiają broszurę, która ukaże się wkrótce: „Muzułmanie i święci w dniach ostatnich. Wierzenia, wartości i styl życia"

Dwóch Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zachęcało wyznawców swej wiary do lepszego rozumienia podobieństw i różnic pomiędzy nimi a wyznawcami islamu, których jest na świecie 1,8 miliarda.

Understanding Islam 01
Understanding Islam 01
„Świat islamu dzisiaj. Problemy iperspektywy". Konferencja na Uniwersytecie Brighama Younga w dniach 18-19 października 2021, Provo, Utah, Stany Zjednoczone.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Starszy David A. Bednar powiedział: „Te dwa wyznania różnią się pod względem wielu podstawowych doktryn, ale wiele naszych wartości i tego, jak praktykujemy swoją religię, jest podobnych i odzwierciedla naszą miłość do Boga i bliźniego”. Starszy Gerrit W. Gong powiedział, że otwarcie i uczciwie należy szukać zrozumienia „z wdzięcznością za to, że jesteśmy braćmi i siostrami i że łączą nas ludzkie uczucia”.

Understanding Islam 02
Understanding Islam 02
Starszy David A. Bednar iStarszy Gerrit W. Gong przemawiali podczas ostatniej sesji dwudniowej konferencji BYU pt. „Świat islamu dzisiaj. Problemy i perspektywy", 19 października 2021. Sesja odbyła się w audytorium Gmachu im. Józefa Smitha.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Członkowie Kworum Dwunastu Apostołów przemawiali w kampusie Uniwersytetu Brighama Younga (BYU) w Provo w stanie Utah podczas ostatniej sesji dwudniowej konferencji pt. „Świat islamu dzisiaj. Problemy i perspektywy”.

Starszy Gong powiedział, że święci w dniach ostatnich powinni dowiedzieć się więcej o swoich muzułmańskich sąsiadach, ponieważ „dzięki tej wiedzy będziemy bardziej uprzejmi i bardziej stosowni w tym, co mówimy i czujemy względem siebie nawzajem”. Starszy Bednar odrzucił wszelkie lekceważące uwagi i ogólnikowe stwierdzenia, jakie święci w dniach ostatnich wypowiadają na temat wyznawców islamu. Jego zdaniem takie komentarze są złe i obraźliwe.

„Te uprzedzenia powodują, że ci, którzy noszą je w sobie, nie dostrzegają życzliwości i dobroci przytłaczającej większości wszystkich muzułmanów”, powiedział Starszy Bednar. „Sugerowanie, że wszyscy muzułmanie są związani z poważnymi przestępstwami w USA lub gdziekolwiek indziej na świecie, jest […] nieścisłe i obraźliwe dla muzułmanów. Muzułmanie odrzucają takie działania, tak jak święci w dniach ostatnich. W każdej dużej religii są ekstremiści, którzy błędnie interpretują nauki własnej religii lub starają się czynić zło w jej imię”.

Understanding Islam 03
Understanding Islam 03
Egzemplarz mającej się wkrótce ukazać broszury zatytułowanej „Muzułmanie i święci w dniach ostatnich. Wierzenia, wartości istyl życia".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Apostołowie podkreślali wspólne wysiłki Kościoła i muzułmanów na rzecz wolności religijnej i działań humanitarnych. Wskazali również materiały, które wzmacniają wzajemne zrozumienie i podkreślili kilka powszechnych wierzeń, które łączą te dwie społeczności wyznaniowe.

Wolność wyznania

„Kiedy spotykamy się z przywódcami muzułmańskimi na całym świecie”, powiedział Starszy Gong, „mówimy o obronie wolności religijnej. Ludzie wiary muszą razem opowiadać się za tolerancją i godnością ludzi wszystkich wyznań religijnych”.

Zaledwie kilka przykładów spotkań przywódców Kościoła z przywódcami muzułmańskimi w ostatnich latach to: spotkanie Starszego Gonga z przywódcą islamu sunnickiego podczas pobytu w Azji i Oceanii w 2019 r.; udział Starszego Bednara w spotkaniach z przywódcami z Sudanu w ich kraju oraz na Placu Świątynnym [w Utah] w ciągu minionych dwóch lat; zawarcie znajomości pomiędzy Starszym Ronaldem A. Rasbandem a kilkoma muzułmańskimi przywódcami podczas Forum Międzywyznaniowego G20 we Włoszech.

Starszy Gong zacytował fragment rozporządzenia obowiązującego w Nauvoo z 1841 roku, które ukazuje religijną tolerancję w początkowych latach ruchu świętych w dniach ostatnich. „Decyzją rady miasta Nauvoo”, czytał, „katolicy, prezbiterianie, metodyści, baptyści, święci w dniach ostatnich, kwakrzy, członkowie kościoła episkopalnego, uniwersaliści, unitarianie, [muzułmanie] i wszystkie inne związki religijne i wyznania religijne będą cieszyć się w tym mieście nieskrępowaną tolerancją i jednakowymi przywilejami”.

Starszy Bednar powiedział, że Kościół reprezentuje „głębokie przekonanie o potrzebie wolności wyznania nie tylko dla członków Kościoła, ale i dla wszystkich. Podobnie jak niektórzy muzułmanie w Stanach Zjednoczonych lub gdziekolwiek indziej na świecie, członkowie naszego Kościoła odczuwają skutki prześladowań i dyskryminacji, i przyłączamy się do dobrych ludzi na całym świecie, potępiając takie czyny”.

Starszy Bednar podzielił się kilkoma uwagami na temat wolności religijnej, o których mówił podczas wirtualnego Forum Międzywyznaniowego G20, którego gospodarzem była Arabia Saudyjska. Na tym forum wezwał do wprowadzania rozwiązań związanych z COVID-19, które nie odcinają ludzi od oddawania czci Bogu.

Pomoc humanitarna

Obaj Apostołowie odwiedzili Indonezję — kraj z przewagą religii muzułmańskiej — wkrótce po przejściu niszczycielskiego tsunami w grudniu 2004 r., z powodu którego zginęło około 225 tys. ludzi. Starszy Bednar został właśnie wtedy powołany do Kworum Dwunastu Apostołów, a Starszy Gong pracował na BYU.

Starszy Gong powiedział, że spotkali się wówczas z byłym prezydentem Indonezji, odwiedzili największy meczet w Dżakarcie, przekazali potrzebne materiały medyczne i inne w ramach pomocy humanitarnej oraz odwiedzili miejsca, które uległy największym zniszczeniom. Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich współpracowały z Islamic Relief oraz rządem indonezyjskim, by przekazać miliony dolarów potrzebnej pomocy.

Starszy Bednar powiedział, że pomoc, jakiej udzielały obie te organizacje po tsunami, trwała wiele lat, kiedy kontynuowały one prace przy odbudowywaniu społeczności.

„To tylko jeden z wielu przykładów tego, jak święci w dniach ostatnich pracowali razem z naszymi muzułmańskimi braćmi i siostrami, pomagając w łagodzeniu cierpienia i dbaniu o to, by wszyscy ludzie byli traktowani z życzliwością, współczuciem i szacunkiem”, powiedział Starszy Bednar.

„Jestem wdzięczny, że ogólnoświatowa pomoc humanitarna w naszym Kościele rozciąga się na około 200 różnych krajów i terytoriów, bez względu na rasę, religię czy pochodzenie etniczne mieszkańców”, dodał Starszy Gong.

Niedawne działania humanitarne Kościoła na rzecz społeczności muzułmańskiej obejmują darowiznę dla celów odbudowy dwóch meczetów, na które napadnięto w Mieście Christchurch w Nowej Zelandii w maju 2019 r. Starszy Gong i Prezydent Russell M. Nelson odwiedzili wówczas przywódców muzułmańskich i wręczyli czek.

„Byłem bardzo wdzięczny za to, że mogłem razem z Prezydentem naszego Kościoła okazać miłość i solidarność naszym muzułmańskim przyjaciołom”, powiedział Starszy Gong. „Nawiązaliśmy kontakt z osobami, które zostały ranne podczas ataków na meczet. Cieszyłem się, że możemy udzielić praktycznej pomocy w obliczu tragedii i bólu oraz zobowiązać się do wspólnej pracy w celu zwiększenia zrozumienia.

Materiały na rzecz zwiększenia wzajemnego zrozumienia

Starszy Gong wskazał trzy źródła udostępnione przez BYU, które mają pomóc muzułmanom i świętym w dniach ostatnich lepiej rozumieć siebie nawzajem:

 1. Seria tłumaczeń islamskich BYU. Jest to 14-tomowa kolekcja najbardziej znanych klasycznych islamskich tekstów filozoficznych i scholastycznych.
 2. Wystawa sztuki islamskiej pt. „Beauty and Belief” [Piękno i wiara] z 2012 r zorganizowana przez BYU.
 3. Konferencje BYU poświęcone islamowi. Te akademickie spotkania z uczonymi islamu są jedną z długoletnich tradycji uniwersytetu.

Starszy Gong zauważył na koniec, że jeden z uczonych islamu powiedział: „Tutaj [na BYU] pośród religijnych wierzących czuję, że korzystam z duchowej oazy pośród współczesnych świeckich nieużytków”.

Obaj Apostołowie czytali fragmenty publikacji, która ma się niebawem ukazać: jest to nowa broszura zatytułowana „Muzułmanie i święci w dniach ostatnich. Wierzenia, wartości i styl życia“. Publikacja będzie dostępna w aplikacji Biblioteka ewangelii. Starszy Bednar powiedział, że dokument jest owocem lat pracy, w tym współpracy z muzułmańskimi imamami.

Dokument zawiera zarys zagadnień wspólnych i kluczowych różnic w wierze. Oto one:

 • Wiara we wszechwiedzącego i wszechmogącego Boga jest fundamentalnym przekonaniem.
 • Kluczową rolą proroków jest zapewnianie wskazówek od Boga.
 • Objawienie od Boga dane poprzez posłańców w formie pisma świętego jest podstawą poznawania woli Boga, dotrzymywania zobowiązań i uczestnictwa w wiernym oddawaniu czci Bogu.
 • Istoty ludzkie muszą komunikować się z Bogiem poprzez codzienną modlitwę.
 • Bóg lubuje się w czystości, w tym czystości moralnej.
 • Docenianie zasadniczej roli kobiet zarówno w społeczeństwie, jak i w domu.
 • Rodzina jest podstawową jednostką społeczeństwa i podstawowym źródłem radości.
 • Jezus Chrystus odgrywa ważną, choć odmienną rolę dla obu grup.

„Jezus Chrystus naucza dwóch największych przykazań: by kochać Boga i kochać siebie nawzajem”, powiedział Starszy Gong. „Większe zrozumienie siebie nawzajem pomaga nam kochać się wzajemnie. Obyśmy nauczyli się rozmawiać i rozumieć otwarcie i poprawnie, abyśmy mogli spotkać się z wyciągniętymi rękami szacunku i dobrej woli, a nie zaciśniętymi pięściami ignorancji czy wrogości”.

Do muzułmańskich przyjaciół obecnych na spotkaniu Starszy Bednar skierował szczere pragnienie Kościoła, by „przyłączyć się do nich w czynieniu dobra”. Modlił się, aby „Bóg Abrahama — Bóg nas wszystkich — czuwał nad nami i błogosławił każdego z nas w tym ważnym i niezbędnym dążeniu”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.