Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Sprawozdanie z Wiosennej Konferencji Generalnej 2018 rok

Poparto nowe Pierwsze Prezydium, powołano dwóch nowych apostołów, ogłoszono budowę siedmiu nowych świątyń

31 marca i 1 kwietnia 2018 roku członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zgromadzili się zarówno w Centrum Konferencyjnym w Salt Lake City, jak i w kaplicach i domach na całym świecie, aby uczestniczyć w 188. Konferencji Generalnej. To było historyczne wydarzenie, gdyż ogłoszono kilka zmian i zapowiedzi. Poniżej przedstawiono przebieg wydarzeń w porządku chronologicznym.

Święci w dniach ostatnich popierają nowe Pierwsze Prezydium podczas uroczystego zgromadzenia

Prezydent Russell M. Nelson został poparty jako prorok, widzący, objawiciel oraz prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podczas ogólnoświatowego uroczystego zgromadzenia członków Kościoła, które odbyło się 31 marca 2018 roku. Dallin H. Oaks został poparty jako pierwszy doradca, a Henry B. Eyring jako drugi doradca w Pierwszym Prezydium — najwyższym organie zarządzającym Kościoła.

Dwaj nowi Apostołowie powołani do Kworum Dwunastu

Na uroczystym zgromadzeniu w sobotę przed południem przedstawiono również dwóch nowych członków Kworum Dwunastu Apostołów. Starszy Gerrit W. Gong i Starszy Ulisses Soares zostali poparci jako nowi członkowie tego kworum. Zajęli miejsca zmarłych, Prezydenta Thomasa S. Monsona i Starszego Roberta D. Halesa.

  

Na Wiosennej Konferencji Generalnej 2018 roku powołano ośmiu nowych Siedemdziesiątych Przedstawicieli Władz Generalnych

Prezydent Dallin H. Oaks z Pierwszego Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przedstawił powołania ośmiu Siedemdziesiątych Przedstawicieli Władz Generalnych oraz pięćdziesięciu pięciu Siedemdziesiątych Obszaru w czasie sobotniej sesji popołudniowej Wiosennej Konferencji Generalnej 2018 roku. Ogłosił również, że Starszy Carl B. Cook i Starszy Robert C. Gay będą służyć w Prezydium Siedemdziesiątych w miejsce Starszych Gerrita W. Gonga i Ulissesa S. Soaresa, którzy zostali powołani do Kworum Dwunastu Apostołów.

Pod kierownictwem Kworum Dwunastu często podróżują, aby spotykać się z przywódcami kościelnymi, misjonarzami oraz członkami Kościoła i nauczać ich w ich lokalnych miejscach spotkań. Nowo powołani Siedemdziesiąci Przedstawiciele Władz Generalnych to: Starszy Steven R. Bangerter, Starszy Matthew L. Carpenter, Starszy Jack N. Gerard, Starszy Mathias Held, Starszy David P. Homer, Starszy Kyle S. Mackay, Starszy Juan Pablo Villar oraz Starszy Takashi Wada.

Na Wiosennej Konferencji Generalnej 2018 roku przedstawiono nowe Prezydium Organizacji Młodych Kobiet

Bonnie H. Cordon (była pierwsza doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Podstawowej) będzie służyć jako prezydent, Michelle Craig jako pierwsza doradczyni, a Becky Craven jako druga doradczyni w kościelnej organizacji dla młodych kobiet w wieku od 12. do 17. roku życia.

Siostra Lisa L. Harkness została powołana jako pierwsza doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Podstawowej. Służy ona w generalnej radzie Organizacji Podstawowej od września 2017 roku. Organizacja ta zrzesza dzieci w wieku od 18. miesiąca do 11. roku życia.

Raport statystyczny za rok 2017 — przedstawiony na Wiosennej Konferencji Generalnej 2018 roku

Dla informacji członków Kościoła Pierwsze Prezydium przygotowało następujący raport statystyczny w oparciu o dane dotyczące wzrostu liczebnego z dnia 31 grudnia 2017 roku.

•            16 118 169 — ogólna liczba członków

•            67 049 — liczba pełnoetatowych misjonarzy

•            159 — liczba działających świątyń

•            34 821 — liczba kościelnych jednostek i zgromadzeń

Ogłoszono zmiany w kworum kapłaństwa dla dorosłych mężczyzn w Kościele

Prezydent Nelson ogłosił znaczącą zmianę, która ma wpływ na wszystkich dorosłych mężczyzn we wszystkich kongregacjach Kościoła na całym świecie. Polega ona na zmianie struktury kworum kapłaństwa i połączeniu wyższych kapłanów i starszych w jedno kworum starszych.

Kapłaństwo Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest podzielone na dwa stopnie lub porządki — Kapłaństwo Aarona i Kapłaństwo Melchizedeka. Urząd starszego oraz urząd wyższego kapłana to dwa urzędy w Kapłaństwie Melchizedeka, na które ustanawiani są mężczyźni.

Prezydent Nelson powiedział, że plan scalenia dwóch grup kapłaństwa w jedno kworum przygotowywano i omawiano, a następnie dopracowywano przez wiele miesięcy. Kluczową przyczyną tej zmiany, jak powiedział, jest potrzeba efektywniejszej posługi. „Czuliśmy palącą potrzebę udoskonalenia sposobu, w jaki dbamy o naszych członków”, kontynuował. „Aby robić to lepiej, musimy wzmocnić nasze kwora kapłaństwa, by lepiej ukierunkować posługę miłości i wsparcia, która jest pragnieniem Pana dla Jego świętych. Modyfikacje te przygotowywaliśmy, kierując się natchnieniem od Pana. Kiedy je wprowadzimy, będziemy bardziej skuteczni niż byliśmy wcześniej”.

W czasie konferencji generalnej Pierwsze Prezydium wygłosiło przesłanie z okazji Świąt Wielkanocy

W niedzielny poranek każdy członek Pierwszego Prezydium wygłosił przesłanie z okazji Świąt Wielkanocy. Prezydent Russell M. Nelson powiedział: ‘Bez nieskończonego Zadośćuczynienia naszego Odkupiciela każdy z nas musiałby porzucić wszelką nadzieję na powrót do Ojca Niebieskiego. Bez Jego Zmartwychwstania, śmierć stanowiłaby koniec. Zadośćuczynienie naszego Zbawiciela sprawiło, że życie wieczne jest możliwe, a nieśmiertelność jest rzeczywistością dla nas wszystkich’.

Prezydent Dallin H. Oaks, Pierwszy Doradca, oświadczył: ‘Dzisiaj wraz z resztą chrześcijańskiego świata świętujemy Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich dosłowne Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest podstawą wiary. Ponieważ wierzymy w — opisane i w Biblii, i w Księdze Mormona — dosłowne Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, wierzymy także w podobne zmartwychwstanie wszystkich śmiertelników, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi, opisane w wielu miejscach w pismach świętych’.

Prezydent Henry B. Eyring, Drugi Doradca, zakończył swoje wywody następująco: ‘Dziękuję Ojcu Niebieskiemu za dar Jego Umiłowanego Syna, który dobrowolnie przyszedł na ziemię jako nasz Odkupiciel. Jestem wdzięczny za wiedzę o tym, że zadośćuczynił On za nasze grzechy i powstał z martwych. Codziennie czuję się błogosławiony, wiedząc, że z powodu Jego Zadośćuczynienia będę mógł pewnego dnia zmartwychwstać do życia wiecznego wraz w moją ukochaną rodziną’.

‘Posługa’ zastąpi nauczanie i odwiedziny domowe

Prezydent Russell M. Nelson ogłosił w niedzielne popołudnie, że kościelny program nauczania domowego i odwiedzin domowych (wytyczający regularne odwiedziny członków i dbanie o nich) zostanie zastąpiony skoordynowanym i bardziej zindywidualizowanym działaniem zwanym „posługą”.

Na zakończenie Wiosennej Konferencji Generalnej 2018 r. ogłoszono budowę siedmiu świątyń

Na ostatniej sesji Prezydent Russell M. Nelson ogłosił plany budowy siedmiu nowych świątyń w następujących miejscach: Salta w Argentynie, Bengaluru w Indiach, Managua w Nikaragui; Cagayan de Oro na Filipinach, Layton w stanie Utah, Richmond w stanie Wirginia oraz w jednym z dużych miast w Rosji. Wraz z tymi siedmioma nowo ogłoszonymi świątyniami całkowita liczba działających świątyń (159), ogłoszonych i w budowie (30) wynosi na całym świecie 189.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.