Artykuły prasowe

Spotkanie z cyklu „Twarzą w twarz” dla młodych dorosłych ze Starszym i Siostrą Bednarami: „Proście, szukajcie, kołaczcie”

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz Siostra Susan Bednar będą głównymi gośćmi podczas spotkania z cyklu „Twarzą w twarz” dla młodych dorosłych w dniu 12 września 2021 r., zatytułowanego „Proście, szukajcie, kołaczcie”.

Bednars2021_01
Bednars2021_01
Siostra Susan Bednar i Starszy David A. Bednar2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Transmisję obejrzeć można w niedzielę 12 września 2021 r. o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (16:00 CEST) za pośrednictwem kościelnego systemu satelitarnego, strony internetowej Broadcasts.ChurchofJesusChrist.org, serwisu YouTube, kanału Latter-day Saints Channel lub innych kanałów cyfrowych.

Do udziału zapraszamy wszystkich młodych dorosłych, zarówno stanu wolnego, jak i będących w związkach małżeńskich. Do udziału zaproszeni są również pełnoetatowi misjonarze oraz, jeśli to możliwe, osoby, które nauczają. Zapraszamy osoby ze wszystkich grup wiekowych i demograficznych. Lokalni przywódcy są zachęcani do wybrania dnia i godziny retransmisji, które będą najbardziej odpowiadać młodym dorosłym na ich obszarze.

Przed transmisją młodzi dorośli mogą zadawać pytania na stronie internetowej Face2Face.ChurchofJesusChrist.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.