Artykuły prasowe

Społeczeństwa wierzące przyczynią się do kształtowania przyszłości Europy. Mormoński przywódca przemawia na spotkaniu Komisji Europejskiej

„Kościoły i wspólnoty religijne będą miały znaczący wpływ na kształtowanie przyszłości Europy”, powiedział Starszy Massimo De Feo z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podczas dorocznego spotkania przywódców religijnych które odbyło 7 listopada 2017 roku. Gospodarzem  tego spotkania na wysokim szczeblu, był Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przy współudziale pani Mairead McGuinness, pierwszej wiceprezydent Parlamentu Europejskiego. Przywódcy religijni i urzędnicy Unii Europejskiej, zebrani w siedzibie głównej Komisji Europejskiej w Brukseli, dyskutowali na temat : „Przyszłość Europy - efektywna unia oparta na wartościach”.

 

„Z dala od kościelnych murów ludzie wierzący i organizacje religijne wznoszą szpitale i szkoły, kierują instytucjami charytatywnymi i schroniskami, prowadzą firmy i zespoły eksperckie, uczą młodzież, włączają się w programy walki z analfabetyzmem, działają na rzecz pomocy humanitarnej na całym świecie i znajdują pracę dla bezrobotnych”, mówił Starszy De Feo, który służy jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych.

W swoim przemówieniu Starszy De Feo poruszył temat definicji wspólnych wartości w odmiennych społeczeństwach, kwestię wkładu przywódców religijnych w dyskusję o europejskich wartościach oraz potrzebę rozwijania świadomości wspólnoty na szerszym europejskim poziomie. Mówca podkreślił ważną rolę młodzieży w tym procesie. Dodał, że bez niej Europa nie ma przed sobą realnej przyszłości. Sugerował, że nowe pokolenia muszą znajdować religijne i moralne wartości, które są obecnie zatracane, przede wszystkim rolę jaką odgrywa rodzina w swym tradycyjnym rozumieniu.  Cytując 12. i 13. Zasadę Wiary, Starszy De Feo zachęcił do promowania takich europejskich zasad funkcjonowania w przyszłości, które są „cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały” i podkreślił wagę aktywnej postawy obywatelskiej w tym demokratycznym procesie.

Łącze do wideo z konferencji prasowej tutaj ( strona Komisji Europejskiej)

„Wierzymy, że obywatele przestrzegający prawa, którym zależy na promowaniu idei wspólnego dobra, mogą być motorem pozytywnych zmian i rozwoju”, zauważył. „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest gotowy i uważa to za swój obowiązek, by wraz z innymi wyznaniami, grupami i wspólnotami służyć i błogosławić życiu wszystkich dzieci Boga”.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ma za sobą ponad 170 lat czynnej obecności w Europie. Mieszka tu dzisiaj ponad pół miliona członków, którzy spotykają się w tysiącach kongregacji na całym kontynencie.

Cały tekst przemówienia na temat przyszłości Europy, które wygłosił przedstawiciel Prezydium Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, będzie opublikowany później jako dodatkowe źródło.

Wypowiedź Mairead McGuinness, pierwszej wiceprezydent Parlamentu Europejskiego znajduje się tutaj (strona Komisji Europejskiej) 
 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.