Artykuły prasowe

Sobotnia sesja wieczorna konferencji generalnej: nowy symbol Kościoła, kolejny post w intencji zaznania ulgi od COVID-19, młodzi mówcy

Nowy symbol Kościoła podkreśla centralną rolę Zbawiciela

Kościół ma nowy symbol wiary. Prorok i Prezydent Kościoła, Russell M. Nelson, ogłosił i wyjaśnił jego znaczenie podczas sobotniej sesji wieczornej. 

„[Symbol] przedstawia zmartwychwstałego, żyjącego Pana, który wyciąga ręce do wszystkich tych, którzy do Niego przyjdą”, powiedział Prezydent Nelson. „Symbol ten pewnie jest znany wielu z nas, gdyż od dawna przywrócona ewangelia jest utożsamiana z żyjącym, zmartwychwstałym Chrystusem”.

Przeczytaj więcej o nowym symbolu.

 

Prorok wzywa do kolejnego ogólnoświatowego postu w intencji zaznania ulgi od COVID-19 — tym razem w Wielki Piątek

Prezydent Nelson wezwał wszystkich ludzi na całym świecie do ponownego postu w intencji zaznania ulgi od choroby COVID-19. Ogólnoświatowy post odbędzie się w Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020 r.

„Zjednoczmy się w błaganiach o uzdrowienie obejmujące cały świat”, powiedział prorok. „Wielki Piątek to  idealny dzień, aby nasz Ojciec Niebieski i Jego Syn nas usłyszeli! […] Módlmy się […] w intencji kontrolowania tej pandemii, ochrony opiekunów, wzmocnienia gospodarki i powrotu życia do normy”.

Młodzież przemawia podczas sobotniej sesji wieczornej

Mówcami podczas konferencji generalnej są zazwyczaj tylko przywódcy Kościoła. Podczas sobotniej sesji wieczornej wydarzyło się coś niezwykłego — usłyszeliśmy przemówienia dwojga nastolatków. Laudy Ruth Kaouk i Enzo Serge Petelo podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak kapłaństwo błogosławi młodzież.

„Niezależnie od waszej sytuacji możecie zawsze mieć dostęp do błogosławieństw kapłańskich”, powiedziała Kaouk, która jest członkinią hiszpańskojęzycznej kongregacji w Provo w stanie Utah. „Dzięki rodzinie, przyjaciołom, braciom posługującym, przywódcom kapłańskim — i Ojcu Niebieskiemu, który nigdy was nie zawiedzie — możecie otrzymywać błogosławieństwa kapłaństwa”.

„Mamy okazję, by pełnić posługę jak aniołowie, głosić ewangelię na wszystkich kontynentach i pomagać duszom przyjść do Chrystusa”, powiedział Petelo, członek innej kongregacji z Provo w stanie Utah. „Ta służba pozwala nam pracować wspólnie z Janem Chrzcicielem, Moronim, Józefem Smithem, Prezydentem Nelsonem i innymi sumiennymi sługami Pana”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.