Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich pomogły w 2019 roku milionom ludzi

Sprawozdanie za rok 2019 dotyczące działań w ramach charytatywnej inicjatywy świętych w dniach ostatnich

Globalny wpływ Służb Charytatywnych Świętych w Dniach Ostatnich zwiększył się w 2019 roku, co zaowocowało realizacją 3221 projektów pomocowych z udziałem 2 tys. partnerów na rzecz milionów ludzi w 142 krajach i terytoriach. Organizacja humanitarna działająca w ramach Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich opublikowała te i inne dane w swoim sprawozdaniu za rok 2019.

Cele Służb Charytatywnych Świętych w Dniach Ostatnich to: troska o potrzebujących, upowszechnianie wolontariatu i zachęcanie do samowystarczalności. Realizowano je na wiele sposobów:

  • Reagowanie na sytuacje kryzysowe: 194 projekty w 64 krajach i terytoriach
  • Opieka okulistyczna: 129 819 osób objętych opieką w 32 krajach i terytoriach
  • Opieka okołoporodowa: 83 555 osób objętych opieką w 27 krajach i terytoriach
  • Pomoc żywnościowa: 181 398 osób objętych pomocą w 15 krajach i terytoriach
  • Czysta woda i warunki sanitarne: 316 790 osób objętych pomocą w 26 krajach i terytoriach
  • Szczepienia ochronne: 6 kampanii na rzecz eliminacji chorób w krajach rozwijających się
  • Wózki inwalidzkie: 52 381 osób objętych pomocą w 41 krajach i terytoriach
  • Pomoc uchodźcom: 387 projekty w 48 krajach i terytoriach
  • Międzynarodowe projekty społeczne: 994 projekty w 107 krajach i terytoriach
  • Projekty społeczne w USA i Kanadzie: Różnorodne projekty w 42 stanach i prowincjach

Oprócz datków świętych w dniach ostatnich, przekazywanych na Kościelny Fundusz Pomocy Humanitarnej, Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich korzystają też ze wsparcia innych hojnych darczyńców. Ich darowizny zostały w 2019 r. przeznaczone na pomoc potrzebującym na całym świecie. Te fundusze stanowią zaledwie małą część rocznych wydatków Kościoła na pomoc humanitarną i pomoc wzajemną (sięgających 1 miliarda dolarów rocznie). Wspomniane tu wydatki zawierają w sobie znaczną część darowizn pochodzących z ofiary postnej wiernych, którą miejscowi biskupi pożytkują na pomoc najbiedniejszym członkom swoich kongregacji.

Od czasu swego powstania w 1985 r., Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich zapewniły pomoc wartą 2,3 miliarda dolarów w 197 krajach.

 
lds-charities-expenditurespl.png
© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Spośród największych sytuacji kryzysowych, na które zareagowały Służby Charytatywne w 2019 roku, należy wskazać cyklony Idai i Kenneth, w wyniku których minionej wiosny powodzie zniszczyły plony w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe. We współpracy z miejscowymi i międzynarodowymi partnerami, Służby Charytatywne zapewniły schronienie i żywność osobom, które straciły wszystko w wyniku potężnych nawałnic. Podniesienie się ze zniszczeń to proces, który oczywiście wykracza poza jednorazową interwencję w następstwie nieszczęśliwych wydarzeń. Wiele miesięcy po przejściu cyklonów Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich oraz ich partnerzy nadal odbudowują i wyposażają szkoły przed kolejną porą deszczową, by zapewnić uczniom suche miejsce do nauki.

Nawiązując do działań humanitarnych w minionym roku Sharon Eubank, Prezydent Służb Charytatywnych Świętych w Dniach Ostatnich, powiedziała, że naczelną zasadą pracy tej organizacji jest przede wszystkim ustalenie, jakiej pomocy ludzie potrzebują, a następnie mobilizacja, by tę pomoc zapewnić.

„Jeśli chodzi o działania zakrojone na szeroką skalę, które podjęliśmy w zeszłym roku, jak na przykład inicjatywy związane z przejściem cyklonu w Mozambiku, z głodem, działania pomocowe w związku z innymi huraganami i kataklizmami, naszą podstawową zasadą jest dostać się na miejsce, ustalić najpilniejsze potrzeby na chwilę obecną i na czas późniejszy. Zebrawszy te informacje, możemy działać na rzecz ich zaspokajania”, powiedziała. „To roczne sprawozdanie ukazuje niektóre spośród tych bardziej zaawansowanych prac, które podjęliśmy, będąc na miejscu i rozpoznając realne potrzeby”.

Siostra Eubank podkreśliła też znaczenie części nazwy Służb Charytatywnych: „Święci w Dniach Ostatnich”. Do kwietnia ubiegłego roku organizacja była znana jako Służby Charytatywne ŚwDO. Zmieniła tę nazwę na Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich, by dostosować się do zalecenia Prezydenta Russella M. Nelsona i używać pełnej nazwy Kościoła.

„Zgodnie z tym staliśmy się Służbami Charytatywnymi Świętych w Dniach Ostatnich”, powiedziała Siostra Eubank. „Naprawdę podoba mi się, jak to teraz brzmi. Ta organizacja jest charytatywną inicjatywą świętych w dniach ostatnich — jest przez nich finansowana i to oni wypracowują godziny wolontariatu oraz kreują zainteresowanie społeczne. Zatem rzeczywiście odzwierciedlamy ideały, energię i nadzieje świętych w dniach ostatnich”.

„Sprawozdanie roczne jest częścią naszej powinności względem świętych w dniach ostatnich, którzy przy okazji płacenia dziesięciny przekazują datki na fundusz pomocy humanitarnej”, powiedziała Siostra Eubank. „W ten sposób zdajemy sprawozdanie przed ludźmi, którzy przekazali tak wiele — niech przekonają się, czego dokonały ich darowizny”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.