Artykuły prasowe

Służby Charytatywne Kościoła reprezentowane na spotkaniu dotyczącym pomocy humanitarnej zorganizowanym przez Księcia Karola

13 grudnia br. Sharon Eubank, dyrektor Służb Humanitarnych ŚwDO — działu pomocy humanitarnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich  — wzięła udział w dyskusji przy okrągłym stole poświęconej prześladowaniom na tle religijnym. Spotkanie odbyło się w Londynie, jego gospodarzami byli Jego Królewska Wysokość Książę Karol, patron Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej AMAR, oraz baronessa Emma Nicholson, założycielka AMAR.

 

Spotkanie w Lancaster House, upamiętniające 25 lat istnienia fundacji AMAR, zgromadziło beneficjentów i darczyńców fundacji, a także przywódców religijnych i innych gości, w tym Lorda Ahmada, ministra stanu w Biurze Spraw Zagranicznych i Wspólnoty, który jest specjalnym przedstawicielem premiera Wielkiej Brytanii w kwestii zapobiegania przemocy seksualnej w rejonach konfliktu.

Sharon Eubank powiedziała: „Spotkanie dotyczyło potrzeby pilnej interwencji w sprawie trudnej sytuacji jazydów z Iraku, będących ofiarami prześladowań, wykorzystywania seksualnego i innych aktów przemocy. Innym naszym celem jest okazanie im wsparcia poprzez rozpowszechnianie wiedzy o ich pokojowej religii oraz poparcie dla swobodnego jej praktykowania. Mormoni w przeszłości również doświadczali prześladowań religijnych, dlatego pragniemy stanąć ramię w ramię ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, by wyplenić ten problem. Wraz z baronessą Nicholson byliśmy wdzięczni, mogąc przedstawić Księciu Karolowi wnioski z tegorocznej konferencji na Zamku Windsor”.

W czasie spotkania Książę Karol poznał osiemnastoletnią Nehad Barakat z ludu jazydów, ofiarę prześladowań ze strony Państwa Islamskiego, która w poruszający sposób opowiedziała swoje przeżycia i historię ucieczki.

Wyrażając uznanie dla działań fundacji AMAR i jej darczyńców, Książę Karol powiedział: „W czasie minionych 25 lat, ponad dziesięć milionów osób w Iraku, Libanie, Iranie i Pakistanie mogło skorzystać z usług opieki zdrowotnej udostępnionych przez AMAR. Znacznie więcej osób skorzystało z możliwości kształcenia stworzonych przez AMAR”.

Powiedział też: „Fundacja AMAR daje nam wszystkim powód do wiary w człowieczeństwo. Uratowała niezliczoną ilość ludzkich istnień, dała nadzieję zrozpaczonym i osiągnęła cuda”.

Książę Karol wspomniał też pochlebnie o zaangażowaniu Służb Charytatywnych ŚwDO w kwestie opieki zdrowotnej i edukacji. Od 2009 roku Służby Charytatywne ŚwDO i fundacja AMAR współpracują przy wielu ważnych projektach humanitarnych na Bliskim Wschodzie, dotyczących m.in. szkolenia lekarzy z zakresu ratowania życia oraz utworzenia czterech w pełni wyposażonych placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.