Artykuły prasowe

Służba biednym i potrzebującym w czasie pandemii COVID-19

Działania humanitarne świętych w dniach ostatnich docierają do 800 tys. osób w Europie

W trudnych czasach można pomagać indywidualnie albo poprzez połączenie wysiłków wielu osób. Niezależnie od tego czy potrzeba jest duża, czy mała, członkowie niemal 1400 kongregacji Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Europie szukają sposobów na to, by pomagać bliźnim: poszczególnym osobom, jak też i zbiorowo.

„Dla nas , jako chrześcijan, Jezus Chrystus stanowi najlepszy przykład służby bliźnim”, powiedział Starszy Gary B. Sabin, Prezydent Obszaru Europy. „Oczekuje On od nas, że pomożemy osobom biednym i potrzebującym w niesieniu ich brzemion”.

Ostatnio obawy związane z pandemią COVID-19 stanowiły duże obciążenie dla poszczególnych osób i społeczności. Kongregacje we współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi, często przy wsparciu Służb charytatywnych świętych w dniach ostatnich, podejmowały różnorodne działania, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby związane z brakiem żywności oraz przekazać środki ochrony osobistej.

Poniższe relacje stanowią przykłady służby wykonanej w ramach ponad 180 projektów, które pomogły 800 tysiącom osób w 20 europejskich krajach w tym bezprecedensowym czasie.

Wyspa Santiago, Wyspy Zielonego Przylądka

W wyniku pandemii wielu mieszkańców wyspy Santiago, na Wyspach Zielonego Przylądka, zostało pozbawionych dochodów i potrzebowało pomocy przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Kościół przekazał żywność i środki higieniczne Nos Saude, organizacji społecznej, która dostarczyła 300 rodzinom najpotrzebniejsze produkty. Projekt został sfinansowany przez Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich. Z pomocy tej skorzystało łącznie ponad 1700 osób (tamtejsze domostwa są liczne).

1Cabo Verde
Rodziny otrzymały tak bardzo potrzebną żywność i środki higieny.2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
       

„Dziękujemy waszej organizacji za sfinansowanie projektu mającego na celu zmniejszenie wpływu COVID-19. W wyniku podjętych działań 300 rodzin w potrzebie z wyspy Santiago otrzymało podstawową żywność i zestawy higieniczne”, powiedział prezes Nos Saude, Raimundo Monteiro.

Oprócz zapewnienia lokalnym mieszkańcom żywności, Kościół przekazał także organizacji Health Delegation of Santa Caterina trzymiesięczne zapasy produktów do higieny i sprzątania, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Przekazane produkty przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony 90 pracowników służby zdrowia w lokalnym ośrodku zdrowia.

Słowacja

Kiedy rząd Słowacji zalecił, aby ludzie stosowali środki ochrony osobistej (PPE) oraz nosili maski w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich oraz lokalne organizacje społeczne nawiązały współpracę, aby zapewnić potrzebne produkty. Podjęte wysiłki skoncentrowano na tym, aby zapewnić ochronę pracownikom służby zdrowia, pracownikom opieki społecznej oraz personelowi domów opieki, którzy nie mogli zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej.

Zakupiono maszyny do szycia do użytku w centrach kultury. W centrach tych personel szył maski z materiałów dostarczonych przez miejscowych darczyńców. W krótkim czasie powstało 2500 maseczek, które zostały przekazane szpitalom, ośrodkom opieki oraz innym organizacjom w 13 społecznościach.

2Slovakia
Maszyny do szycia zostały zakupione do użytku w domach kultury.2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
       

Przyłbice, maseczki, rękawiczki, termometry i środki czystości zostały również przekazane dziewięciu ośrodkom opieki. Pracownicy ośrodka w Horňa, któremu przekazano produkty, napisali: „Wasza pomoc to ogromny dar z niebios. [Personel] Wam dziękuje [. . .]. I nie kryjemy łez. Przekazujemy Wam z głębi serca [wyrazy wdzięczności]”.

Maria Andričíková, przywódczyni jednej ze współpracujących organizacji charytatywnych, wyraziła również wdzięczność, mówiąc: „Dziękuję Bogu, że w mojej podróży przez życie dał mi On możliwość poznać wasz kościół za pośrednictwem waszych misjonarzy pomocy humanitarnej; dzięki temu życie moje i mojej rodziny zmieniło się na lepsze”.

Rzym, Włochy

Podobnie jak w innych częściach świata w wyniku pandemii COVID-19 wielu ludzi straciło pracę i jest im trudno zapewnić sobie i swoim rodzinom podstawowe środki do życia. Po zmniejszeniu ograniczeń związanych z izolacją społeczną młodzi dorośli z Palika Rzym Wschodni (odpowiednik archidiecezji) zgromadzili się, aby nieść pomoc.

3Italy
Młodzi święci w dniach ostatnich pakują paczki żywnościowe dla potrzebujących2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
     

Zachowując środki ostrożności przygotowali 300 paczek żywnościowych, które zostały dostarczone potrzebującym rodzinom przez Departament bezpieczeństwa i ochrony ludności cywilnej w prowincji Rzym. Przekazanie produktów, które znajdowały się w paczkach, było możliwe dzięki temu, że Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich je sfinansowały.

„Naszym celem było udzielenie konkretnej pomocy rodzinom, które mają trudności. Czyniąc to, chcieliśmy zaangażować młodych ludzi z Kościoła, aby poczuli się częścią tego projektu”, powiedział Prezydent Andrea Rondinelli z Palika Rzym Wschodni.

Anglia

W Zachodnim Yorkshire w Anglii miejscowe szpitale zgłosiły zapotrzebowanie na torby na pranie oraz inne przedmioty ochrony osobistej, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Personel służby zdrowia potrzebował tych toreb, aby wkładać do nich skażone przedmioty i ubrania oraz zabierać je do prania Inne rzeczy, na które zgłoszono zapotrzebowanie, to: opaski, do których można przyczepić maski i odzież medyczna.

Święci w dniach ostatnich z kongregacji z Horbury, Dewsbury i Meltham z palika Huddersfield (odpowiednik archidiecezji) oraz ich przyjaciele przekazali w tym celu potrzebne materiały, takie jak guziki i nici. Również miejscowe firmy zgłosiły się, aby udostępnić miejsce na gromadzenie przedmiotów.

4 EnglandPL.jpg
Karen Sutton szyje torby na pranie, które zostaną przekazane pracownikom służby zdrowia.2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
   

Ochotnicy ofiarowali swój czas i umiejętności, aby uszyć produkty, które zostały przekazane szpitalom i ośrodkom opieki. W sumie uszyto 237 toreb na pranie, 267 opasek i 8 kompletów odzieży medycznej, które przekazano pracownikom służby zdrowia.

„I chociaż wszystko to miało miejsce w trudnym czasie na początku izolacji społecznej, udało nam się zaspokoić te potrzeby”, powiedziała Karen Sutton, prezydent Stowarzyszenia Pomocy (kościelnej organizacji kobiet) w Dewsbury. „Dobrze wspominam współpracę z innymi wolontariuszami, nawet jeśli odbywała się na odległość. To był nasz niewielki wkład w tym właśnie czasie, gdy pozostawaliśmy w domach i staraliśmy się dbać o bezpieczeństwo innych ludzi”.

Portugalia

Podjąwszy starania mające na celu zmniejszenie skutków utraty pracy i bezrobocia, kongregacja Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Braga przekazała prawie tonę żywności miejscowej organizacji wsparcia społecznego, Discípulos de Emaú.

Przywódca tej organizacji charytatywnej oświadczył, że dary wystarczą na miesięczne zapewnienie żywności 50 rodzinom będącym w potrzebie. W godzinę po dostarczeniu żywności odebrano sześć telefonicznych próśb od rodzin, które nie miały co jeść. Niektóre z nich nie miały jedzenia od dwóch dni.

5 PortugalPL.jpg
Biskup Ricardo Lima (dalej po prawej) wraz z panem Filipem Aguiarem i innymi przedstawicielami organizacji „Disciples of Emmaus”.2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
 

Przekazanie tych darów było możliwe dzięki wsparciu Służb charytatywnych świętych w dniach ostatnich. Zostały one dostarczone osobiście przez pana Filipe Aguiara oraz innych przedstawicieli organizacji charytatywnej, przez Biskupa Ricarda Limę i Ricarda Mantosę, którzy są odpowiedzialni za kongregacje Kościoła w Braga.

Biskup Lima planuje kontynuować współpracę z miejscowymi instytucjami, które pomagają rodzinom w potrzebie. Powiedział: „Wierzę, że musimy być czujni i pomagać naszym braciom, dzieciom Boga, w tym czasie kryzysu”.

-----------------------

Informacje o Służbach charytatywnych świętych w dniach ostatnich

Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich to humanitarna organizacja Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Jej celem jest niesienie ulgi cierpiącym, popularyzacja idei samowystarczalności i stwarzanie okazji do służby. Ta wyjątkowa w swej strukturze organizacja niesienia wsparcia — Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich — ma dostęp do produktów dostępnych w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Może również finansować lokalne przedsięwzięcia oparte na wolontariacie. Co roku wolontariusze poświęcają ponad milion dni roboczych pracy, okazując wsparcie inicjatywom mającym na celu niesienie pomocy.

W Europie, w czasie pandemii COVID-19, zostało przekazanych w datkach na cele humanitarne przez członków Kościoła ponad 2 600 000 euro. Z tych funduszy 40 procent zostało spożytkowanych na środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki, ubrania, żel do dezynfekcji, przyłbice); 25 procent środków zostało przeznaczonych na pomoc żywnościową; 22 procent przeznaczono na zakup sprzętu medycznego (respiratory, aparaty do znieczulania, testy na COVID), a 13 procent na podstawowe potrzeby (pościel, kołdry, buty, pieluchy, materiały szkolne).

Nasza organizacja charytatywna finansuje projekty mające na celu niesienie ulgi i sprzyjanie rozwojowi w 195 krajach i terytoriach. Zapewnia pomoc niezależnie od rasy, przynależności religijnej czy narodowości. W dużej mierze funkcjonuje dzięki pracy wolontariuszy. Organizacja ta działa niezależnie i we współpracy z innymi organizacjami charytatywnymi i rządami.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.