Artykuły prasowe

Siostra Eubank przemawia podczas konferencji ONZ w Genewie

Lider Kościoła świętych w dniach ostatnich mówi o ochronie uchodźców i mniejszości religijnych

Siostra Sharon Eubank, prezydent Służ Charytatywnych ŚwDO, organizacji pomocy humanitarnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, była jedną z głównych mówców zaproszonych na Drugi Międzynarodowy Szczyt ds. Religii, Pokoju i Bezpieczeństwa, który miał miejsce w siedzibie ONZ w Genewie.

 

Ta wysokiego szczebla konferencja, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. obrony wolności religijnej i biuro Narodów Zjednoczonych ds. przeciwdziałania ludobójstwu i obowiązku obrony, miała na celu przedstawienie efektywnych sposobów na budowanie mostów porozumienia, zwiększenie poczucia przynależności i przeciwdziałanie mowie nienawiści, aby wzmocnić ochronę mniejszości religijnych.

Siostra Eubank, która służy w generalnym prezydium Stowarzyszenia Pomocy, międzynarodowej organizacji dla kobiet Kościoła, kładła nacisk na rolę religii w społeczeństwie i podkreślała, że lokalne władze mogą i powinny współpracować z organizacjami religijnymi.

„Grupy religijne zajmowały się szkoleniem młodzieży, troszczeniem się o dzieci i osoby starsze oraz zapewnianiem opieki zdrowotnej dłużej niż istnieje jakikolwiek świecki rząd”, powiedziała. „Możemy spodziewać się, że ich mądrość i szacunek dla edukacji, opieki nad dziećmi i osobami starszymi będzie głęboki i pełen mocy.

To partnerstwo stworzy organizacjom religijnym możliwości spotkania się i wspierania tolerancji oraz współpracy pomiędzy religiami i świeckimi organizacjami”, dodała Siostra Eubank, sugerując, że cele, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, mają większą szansę realizacji, kiedy kościoły są częścią tych działań.

Mówiła także, że najlepszym antidotum na mowę nienawiści, nietolerancję religijną i dyskryminację, których dopuszczają się grupy religijne, jest lepsza religia. „Najlepszą odpowiedzią na islamski ekstremizm jest autentyczny islam, tak samo jak rozwiązaniem chrześcijańskiego ekstremizmu jest autentyczne chrześcijaństwo”.

„Najlepszą wiarą będzie ta, która pokona zniekształcone wersje wierzeń”, zakończyła Siostra Eubank.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.