Artykuły prasowe

Seminarium organizowane przez Służby Pomocy Rodzinie naucza młodych dorosłych o ważności zdrowej seksualności

Młodzi dorośli z całej Europy wzięli udział w niedawnej prezentacji pt. „Wspieranie pozytywnego spojrzenia na seksualność” przedstawionej w Berlinie w Niemczech, a przygotowanej przez Służby Pomocy Rodzinie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Obszarze Europy Środkowej. Służby Pomocy Rodzinie zostały zaproszone do udziału w konferencji służb dla młodych dorosłych, która odbyła się podczas Olimpiady specjalnej w Berlinie, oferując te warsztaty w odpowiedzi na ankiety od uczestników dotyczące tematów, na których chcieliby się skupić. Po raz pierwszy warsztaty te odbyły się w Europie i otrzymały niezwykle pozytywne opinie uczestników. Rozmowy i szkolenia na temat zdrowej seksualności będą nadal przeprowadzane w ramach podobnych inicjatyw.

Szkolenie, w którym wzięło udział około 140 uczestników, w tym dziesięć par małżeńskich, skupiało się na odstygmatyzowania dyskusji na temat seksualności wśród młodych dorosłych, opierając się na faktach naukowych, a także na materiałach i zasadach nauczanych i przekazywanych przez Kościół. Warsztaty powtarzano czterokrotnie, każdy z innymi osobami prezentującymi: Rocio Gutiérrezem, kierownikiem Służby Pomocy Rodzinie w Europie Środkowej i Stefanie Dzierzon, oraz Katją Fischer i Adriane Cavallini, doradczyniami Służb Pomocy Rodzinie w Niemczech. „Podobała mi się otwartość prowadzącej, kiedy podejmowała każdy temat, który poruszano”, powiedział jeden z uczestników.

Tematy omawiane podczas tego wydarzenia to: „Moje ciało i jego boski plan: poznanie i akceptacja naszych ciał (w tym naszych narządów płciowych”, „Jak mówimy o naszym ciele”, „Boskość relacji seksualnych” i „Zdrowa seksualność”, które mówiły o znaczeniu kontrolowania naszych myśli i czynów. Prezentacja ta zdefiniowała i omówiła również znaczenie zgody drugiej osoby oraz temat wykorzystywania seksualnego i niebezpieczeństw związanych z pornografią.

Jednym z materiałów źródłowych, do którego odwoływano się podczas tego seminarium, był artykuł z czasopisma kościelnego Liahona. W artykule zacytowano Prezydenta Russella M. Nelsona, prezydenta Kościoła, który powiedział: „Każdy organ waszego ciała jest cudownym darem od Boga”. W artykule czytamy dalej: „(…) oczywiście dotyczy to też narządów płciowych. Zostały one stworzone w mądrym celu i od nas zależy, czy nauczymy się z nich korzystać w sposób, w jaki chciałby tego Pan”. (Fostering a positive perspective of sexuality (Wspieranie pozytywnego spojrzenia na seksualność), Liahona, sierpień 2020).

Wielu uczestników stwierdziło, że cenią sobie, iż prezentacja była uczciwa, otwarta i w bezpośredni sposób poruszała tematy tabu. Jeden z uczestników tego szkolenia powiedział: „Podobało mi się, że mówimy w prosty i wyraźny sposób o intymności seksualnej, bez zawstydzania lub odbiegania od tego, co młodzi dorośli powinni usłyszeć”.

Podczas dyskusji o znaczeniu otwartej rozmowy na temat seksualności prelegent ponownie zacytował Liahonę, mówiąc: „Jeśli mamy negatywne uczucia w kwestii naszej seksualności, być może będziemy musieli lepiej ją zrozumieć”. (Fostering a positive perspective of sexuality (Wspieranie pozytywnego spojrzenia na seksualność), Liahona, sierpień 2020).

Inny uczestnik powiedział, że to, co najbardziej podobało mu się w prezentacji, to zdobycie nowych informacji, które wyjaśniły jego błędne przekonania na temat seksualności. Ponadto zmieniło to jego perspektywę dotyczącą wiecznej natury jego własnego ciała. Inni uczestnicy docenili klarowność Kościoła w kwestii seksualności, skupienie się na ewangelii Jezusa Chrystusa oraz rozwiązania i materiały przedstawione podczas prezentacji.

Rzeczy, które należy zrobić, aby stworzyć zdrową perspektywę seksualności

Celem tego seminarium było nauczanie młodych dorosłych, że teraz mogą zrobić coś, aby zyskać właściwą perspektywę na seksualność i przygotować się do rozwijania zdrowych relacji seksualnych ze współmałżonkiem w przyszłości.

Zgodnie z prezentacją, cztery rzeczy, które teraz można zrobić, aby się przygotować, to:

  • Modlenie się i studiowanie słów proroków, aby zyskać właściwą perspektywę na seksualność.
  • Dowiadywanie się o seksualności z odpowiednich książek i artykułów.
  • Kwestionowanie seksualnych tabu, negatywnych postaw i błędnych przekonań.
  • Wyleczenie się z traumy seksualnej lub uzależnień od seksu, w tym pornografii.

Źródła

Jest nadzieja i pomoc dla osób zmagających się z traumami seksualnymi lub uzależnieniami seksualnymi, w tym z pornografią. Poniżej znajdują się materiały pomocne w znalezieniu grup wsparcia skupionych na Chrystusie oraz innych informacji, które pomogą kultywować zdrowy punkt widzenia na seksualność.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, czego Kościół naucza o zdrowej seksualności, zobacz:

Liahona, sierpień 2020 (wiele artykułów na temat seksualności)

Pomoc w przezwyciężeniu problemu z pornografią:

Program wychodzenia z uzależnień: Uzdrowienie poprzez Zbawiciela

Znajdź grupy wzajemnej pomocy opierające się na programie 12 kroków www.lifehelpeurope.org

Zobacz „Program wychodzenia z uzależnień”

Pomoc w uzdrowieniu po doświadczeniu przemocy seksualnej:

Uzdrowienie ze skutków przemocy seksualnej: Uzdrowienie poprzez Zbawiciela

Znajdź grupy wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej: www.lifehelpeurope.org

Zob. „Abuse (join a local group)” (Przemoc (dołącz do lokalnej grupy))

Inne zalecane materiały dla rodziców:  

Reagowanie na problem pornografii: https://www.churchofjesuschrist.org/study/life-help/pornography?lang=eng 

Jak mam rozmawiać z moim dzieckiem na temat zdrowej seksualności? https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/help-for-parents/talk-about-healthy-sexuality?lang=eng 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.