Artykuły prasowe

Schronienie przed burzą

Pod kierunkiem Pierwszego Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (najwyższego organu zarządzającego tym wyznaniem) Kościół współpracuje z 75 organizacjami w 17 krajach celem udzielania pomocy uchodźcom. Starszy Patrick Kearon, Prezydent Obszaru Europy, wezwał mormonów do pomagania uchodźcom i reagowania na ich potrzeby w duchu miłości Chrystusowej. Przemawiając podczas ogólnoświatowej Konferencji Generalnej, Starszy Kearon zwrócił uwagę na trudną sytuację około 60 milionów uchodźców na całym świecie – jedna na 122 osoby to uchodźca; połowa z nich to dzieci.

Starszy Kearon powiedział: „Zbawiciel wie, co oznacza być uchodźcą — sam był jednym z nich. Będąc małym dzieckiem, Jezus wraz z rodziną uciekł do Egiptu, aby uniknąć morderczych mieczy Heroda. Był zagrożony w wielu momentach służby, Jego życiu groziło niebezpieczeństwo i ostatecznie poddał się woli złych ludzi, którzy pragnęli Jego śmierci. Być może jeszcze bardziej niezwykły jest dla nas fakt, że Zbawiciel wielokrotnie nauczał nas, abyśmy miłowali się nawzajem, abyśmy kochali, jak On kocha i abyśmy kochali naszych bliźnich, jak siebie samych”.

„W całej Europie widziałem wielu członków Kościoła, którzy doznali radosnego przebudzenia i wzbogacenia dusz, kiedy postąpili według głębokiego, wrodzonego pragnienia, aby zaoferować pomoc i służyć otaczającym ich ludziom będącym w wielkiej potrzebie”. Dodał: „Musimy opowiedzieć się przeciwko nietolerancji i promować szacunek oraz zrozumienie dla różnych kultur i tradycji”.

Starszy Kearon zakończył, mówiąc: „Bycie uchodźcami może być definiującym momentem w ich życiu, ale nie przesądza o tym, kim są. Jak w przypadku niezliczonych tysięcy ludzi przed nimi, to będzie pewien okres w ich życiu — mamy nadzieję, że krótki […]. Sytuacja, w której się obecnie znajdują, nie definiuje ich, jednakże nasza reakcja pomoże zdefiniować, kim jesteśmy my”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.