Artykuły prasowe

Sarata Noua otrzymuje urządzenia dla utrzymania higieny osobistej

12 maja 2017 r. mieszkańcy małej miejscowości Sarata Noua w regionie Leova w Mołdawii sfinalizowali projekt na rzecz bardzo licznej grupy osób ubogich, bezdomnych i starszych.

Pod koniec 2016 roku pani burmistrz Tatiana Gorgos dostrzegła problem braku łazienek lub bieżącej wody w domach wielu mieszkańców, co uniemożliwiało pranie odzieży i pościeli. Świadoma tych potrzeb, pani burmistrz stworzyła plan odnowienia nieużywanej części budynku należącego do miejscowych  władz  w celu zaadaptowania jej na pralnię dla najuboższych mieszkańców.

 

Tatiana Gorgos zwróciła się o pomoc do LDS Charities (Służb Charytatywnych ŚwDO) - organizacji będącej jedną z inicjatyw pomocy humanitarnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Służby Charytatywne ŚwDO przekazały na cele nowej placówki trzy pralki o pojemności 8 kilogramów każda.

W ramach projektu mieszkańcy Sarata Noua wspólnymi siłami usunęli zbutwiałą podłogę i legary. Wylali podłogę betonową, podłączyli wodę oraz zainstalowali przyłącze elektryczne, by umożliwić najbardziej potrzebującym korzystanie z nowej pralni.

Po uroczystym otwarciu pralni, kilkoro małych dzieci stanęło przy urządzeniach, z podziwem patrząc przez drzwi pralek na obracające się bębny i z fascynacją obserwując lampki na panelach sterowania. Dla tych dzieci oraz wielu innych osób w Sarata Noua te urządzenia są cudem.

Pani burmistrz szacuje, że około 500 mieszkańców Sarata Noua kwalifikuje się do bezpłatnego korzystania  z pralni.

Ten projekt to zaledwie pierwszy krok w planach Tatiany Gorgos, których celem jest pomoc osobom ubogim w jej miejscowości. W następnej kolejności planuje ona instalację pryszniców umożliwiających mieszkańcom kąpiel przy użyciu mydła i ciepłej wody.

Od 1985 roku Służby Charytatywne ŚwDO współpracują z rządami państw, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami społecznymi na rzecz niesienia pomocy milionom ludzi na świecie. W oparciu o zasady osobistej odpowiedzialności, wsparcia społecznego, samowystarczalności oraz zrównoważonego rozwoju, Służby Charytatywne ŚwDO dostarczają pojedynczym osobom oraz zbiorowościom ludzkim środki niezbędne do znaczącej i trwałej poprawy warunków ich życia.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.