Artykuły prasowe

Słynna przedsiębiorczyni i społeczniczka na Węgrzech otrzymuje wsparcie, by pomóc niepełnosprawnym dorosłym

Służby Humanitarne Świętych w Dniach Ostatnich przekazują Fundacji Equal Chances [„Równe Szanse”] dziesięć nowych podnośników dla pacjentów.

Fundacja Equal Chances (ECF) została założona w 1989 r. w Budapeszcie na Węgrzech przez Erzebet Szekeres, młodą matkę będącą w trudnej sytuacji i zdeterminowaną, by zapewnić swojemu synowi z niepełnosprawnościami — Tiborowi — bardziej samodzielny byt. Od tamtej pory ECF rozrosła się do organizacji posiadającej 13 placówek rozsianych po całych Węgrzech.  Placówki te pomagają ponad 900 osobom zarówno z jednym rodzajem niepełnosprawności, jak i z niepełnosprawnością sprzężoną, z których wiele ma problemy zarówno fizyczne, jak i umysłowe, w prowadzeniu bardziej produktywnego, satysfakcjonującego życia poprzez korzystanie z doradztwa oraz udział w warsztatach i w prostych pracach zarobkowych. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wspiera ECF za pośrednictwem swojej organizacji charytatywnej Służby Humanitarne Świętych w Dniach Ostatnich, zakupując nowoczesny sprzęt, który pomoże osobom z niepełnosprawnością ruchową. „Owszem, nasi podopieczni i pacjenci mają niepełnosprawność. Jednak każdy może służyć innym i kochać, jeśli tylko dostanie taką szansę”, skomentowała Erzebet, założycielka ECF.

Codzienna konieczność opieki nad osobami z niepełnosprawnością wymaga korzystania z ręcznie obsługiwanych podnośników, które transportują pacjentów, by umożliwić im wykonywanie różnych zadań i zaspokajanie różnych potrzeb, np. kąpiel, dojście do wózka, do stanowiska pracy lub podstawową rekreację. Taka pomoc odciąża również personel, który codziennie musi ręcznie obsługiwać podnośniki. W kwietniu 2021 r. Służby Humanitarne Świętych w Dniach Ostatnich zakupiły i podarowały dziesięć nowoczesnych, podnośników elektrycznych, które zastąpiły wymagające naprawy ręcznie obsługiwane podnośniki w placówkach ECF. Służby Humanitarne ŚwDO niedawno wsparły Erzebet, zakupując w 2020 r. lodówki i pralki dla jej środowiskowych domów samopomocy, gdzie podopieczni mogą pracować, a nawet przebywać całodobowo w zależności od potrzeb. W węgierskich placówkach Erzebet obecnie zatrudnionych jest 600 pracowników, z czego 130 osób pracuje w domach samopomocy.

„Służby Humanitarne Świętych w Dniach Ostatnich już miały do czynienia z tą wspaniałą kobietą i jej organizacją, dlatego z wielką radością wsparliśmy ją w rozwoju i ekspansji, ponieważ przygotowywała się do służby większej liczbie podopiecznych”, powiedział Mac Richards, misjonarz Służb Humanitarnych.

„Nawet nie wyobrażacie sobie, jak wiele zmieniają te nowoczesne podnośniki w zaspokajaniu potrzeb naszych podopiecznych”, wykrzykuje z radością Erzebet. „Oni są tak przepełnieni radością, że mogą teraz robić to, co wcześniej było dla nich nie do pomyślenia. Zawsze mówię, że nawet osoby z najgłębszą niepełnosprawnością mogą zrobić coś, by mieć swój wkład”.

Podopieczni fundacji ECF mają różnego rodzaju niepełnosprawności, począwszy od autyzmu, przez zespół Aspergera, po małogłowie i inne, w tym wielu zmaga się z więcej niż jednym fizycznym lub psychicznym wyzwaniem.

Placówki Fundacji ECF oferują szereg podstawowych prac zarobkowych obejmujących m.in.: krawiectwo, wytwarzanie mioteł, ceramikę, montaż gier, budowanie puzzli i recykling wyrobów metalowych — to tylko kilka przykładów.

Postać i historia Erzebet Szekeres zostały przedstawione w książce zatytułowanej Jak zmieniać świat: Przedsiębiorcy społeczni — wizjonerzy naszych czasów autorstwa Davida Bornsteina. Jej syn Tibor ma teraz 42 lata. Lekarze powiedzieli jej przy narodzinach syna, że nie będzie żył dłużej niż 4 lata.   

Podsumowując, Erzebet dodała: „Osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną chcą mieć swój wkład i być bardziej samowystarczalne. W naszych placówkach Fundacji Equal Chances każdy podopieczny ma jakiś obowiązek do wypełnienia każdego dnia”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.