Oficjalne oświadczenie

Russell M. Nelson nowym Prezydentem Kworum Dwunastu Apostołów

Russell M. Nelson został Prezydentem Kworum Dwunastu Apostołów. Został wyświęcony (oficjalnie wyznaczony) do tego powołania przez Prezydenta Thomasa S. Monsona w środę, 15 lipca 2015 r.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.