Artykuły prasowe

Publikacja Księgi Mormona osiągnęła wynik 200 mln wydanych egzemplarzy.

Świętowanie Światowego Dnia Książki

23 kwietnia to Światowy Dzień Książki, co przypomina nam, że książki mają ogromny wpływ na sposób, w jaki ludzie widzą siebie samych i społeczeństwo. Księga Mormona jest księgą uznaną za pismo święte przez ludzi na całym świecie.

Pierwsze wydanie drukiem Księgi Mormona ukazało się w 1830 roku, kiedy to wydrukowano 5 tys. egzemplarzy. Do roku 2000 rozpowszechniono 100 mln egzemplarzy, a w ostatnim roku ich liczba została podwojona z nawiązką, gdyż ludzie na całym świecie pragną poznać lepiej Jezusa Chrystusa i Jego rolę w ich życiu.  

Wydania Księgi Mormona w różnych językach.
Wydania Księgi Mormona w różnych językach.
Wydania Księgi Mormona w różnych językach.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Każdy w swym własnym języku

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którego liczba członków wynosi ponad 17 mln, opublikował Księgę Mormona w 113 językach – w 92 językach są tłumaczenia całości, a w 21 fragmentów Księgi Mormona. Starszy Dale G. Renlund, apostoł Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, podkreślił, jak ważne jest, że ludzie mogą czytać tę księgę pism świętych w swoim własnym języku. Starszy Renlund powiedział, że Zbawiciel położył podwaliny pod dzieło tłumaczenia, kiedy powiedział: „Bowiem stanie się w tym dniu, że każdy człowiek usłyszy pełnię ewangelii w swym własnym języku i w swej własnej mowie” (Doktryna i Przymierza 90:11).   

Pierwsze pięć języków, na jakie przetłumaczono Księgę Mormona, to języki europejskie:  duński w 1851 roku, francuski, walijski, niemiecki i włoski w 1852 roku.

Księga Mormona została wydrukowana w 113 różnych językach.
Księga Mormona została wydrukowana w 113 różnych językach.
Księga Mormona została wydrukowana w 113 różnych językach.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Księga Mormona świadczy o Jezusie Chrystusie

Święci w dniach ostatnich uważają Księgę Mormona za towarzyszącą Biblii, uzupełniającą ją o drugie świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jej nauki zawierają Jego słowa skierowane do proroków żyjących w czasach biblijnych wraz z historią o Jego wizycie i naukach dla ludzi żyjących w pradawnych Amerykach po Jego zmartwychwstaniu.

W Księdze Mormona imię Chrystusa jest wymieniane co 1,7 wersetu, Jego śmierć i ukrzyżowanie są omawiane 36 razy, zmartwychwstanie jest omawiane 88 razy; jest tam 117 imion Chrystusa i 12 021 słów wypowiedzianych przez Chrystusa podczas Jego wizyty w Amerykach.

Obietnica dla naszych czasów w Księdze Mormona

Prezydent Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła w naszych czasach, rozszerzył obietnicę ochrony, wiary i boskiego przewodnictwa za konsekwentne i pełne modlitwy studiowanie Księgi Mormona. „Kiedy rozważam Księgę Mormona, przychodzi mi na myśl słowo ‘moc’”, zauważył Prezydent Nelson. „Prawdy zawarte w Księdze Mormona mają moc, by uzdrawiać, pocieszać, przywracać, ratować, wzmacniać, dodawać otuchy i rozweselać nasze dusze” (Prezydent Russell M. Nelson, październik 2017 konferencja generalna).

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.