Artykuły prasowe

Przywódczynie w Kościele są wyznaczone do udziału w radach przywódców

Kilka kobiet pełniących generalne urzędy w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach zostało wyznaczonych przez Radę Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów do udziału w radach przywódców w Kościele.

Siostra Bonnie L. Oscarson wypowiedziała się na temat nowego zadania w Radzie wykonawczej ds. misjonarskich w komentarzu na Facebooku.

„Wciąż dokładnie pamiętam, kiedy Prezydent Thomas S. Monson ogłosił obniżenie wieku do służby misjonarskiej dla młodych kobiet. Dzisiaj doświadczyłam kolejnego ważnego wydarzenia — otrzymałam zaproszenie do udziału, jako członek w Radzie wykonawczej ds. misjonarskich. To dla mnie zaszczyt. Jest to jedna z trzech kluczowych rad Kościoła, a każdej z nich przewodniczą członkowie Dwunastu. Siostra Linda Buton będzie teraz służyć w Radzie wykonawczej ds. kapłaństwa i rodziny, a Siostra Rosemary Wixom będzie służyć w Radzie wykonawczej ds. świątyni i historii rodziny.

Cóż za wspaniały czas dla kobiet w Kościele, kiedy to nasze głosy są potrzebne i cenione bardziej niż dotychczas. Jestem wdzięczna za możliwość wspomagania rady dzięki mojej perspektywie i doświadczeniu, kiedy będziemy współpracować, aby rozpowszechniać przesłanie przywróconej ewangelii”.

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów na stronie Facebooka wyraził poparcie przywódczyniom po tym, jak otrzymały nowe zadania.

„Z przyjemnością przeczytałem wpis Siostry Bonnie Oscarson na temat wyznaczenia nowego zadania w trzech radach generalnych kapłaństwa dla kobiet, które pełnią urzędy przywódcze. Potrzebujemy ich mądrości i uczestnictwa! Ma to sens, że ich zadania opowiadają pełnionym obowiązkom.

Siostra Oscarson będzie służyć w Radzie wykonawczej ds. misjonarskich w czasie, kiedy w Kościele służy niespotykana dotąd liczba misjonarzy, a młode kobiety stanowią znaczną ich część. Wyznaczenie Siostry Wixom do Rady wykonawczej ds. świątyni i historii rodziny będzie nam pomocne w uczeniu młodych ludzi o ich przodkach.

Z przyjemnością przyjąłem wiadomość, że Rada Prezydenta Kościoła zdecydowała się zmienić nazwę Rady Wykonawczej Kapłaństwa na ‘Radę wykonawczą ds. kapłaństwa i rodziny’. Wiemy, że Siostra Burton podzieli się cennymi spostrzeżeniami, wypełniając nowe zadanie poprzez reprezentowanie kobiet Kościoła z całego świata”.

Siostra Linda K. Burton, Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, Siostra Bonnie L. Oscarson, Generalna Prezydent Organizacji Młodych Kobiet, i Siostra Rosemary M. Wixom, Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej, zostały wyznaczone do udziału w radach, w których wyznaczane są zasady Kościoła.

„Z wdzięcznością w sercu przyjmuję wyznaczenie do służby w Radzie wykonawczej ds. kapłaństwa i rodziny. Dobrzy mężczyźni i dobre kobiety w Kościele przez lata współpracowali razem, budując mocną podstawę przywróconej ewangelii Chrystusa, aby rozkwitała i dawała nadzieję światu, w którym tak często brak światła. O wiele ważniejsze jest teraz, abyśmy stali ręka w rękę i postępowali według planu Ojca Niebieskiego, mając na celu przyprowadzanie Jego dzieci do domu”.

Siostra Burton będzie służyć w Radzie wykonawczej ds. kapłaństwa i rodziny, Siostra Oscarson będzie pracować z Radą wykonawczą ds. misjonarskich, a Siostra Wixom będzie uczestniczyć w Radzie wykonawczej ds. świątyni i historii rodziny. Nazwa Rady Wykonawczej Kapłaństwa została zmieniona na: Rada wykonawcza ds. kapłaństwa i rodziny.

Rosemary M. Wixom

„Dzieci z Organizacji Podstawowej śpiewają: ‘I Love to See The Temple’ [Lubię patrzeć na świątynię]. Niektóre dzieci prowadzą nawet poszukiwania imion i nazwisk przodków oraz indeksują. Uwielbiają słuchać historii o świątyni oraz o ich własnych przodkach. Daje im to poczucie przynależności oraz umacnia ich serca w dążeniu do pozostania nieugiętym w ewangelii i do udania się pewnego dnia do świątyni. Wiem, że prawdy, o jakich nauczamy nasze dzieci, pozostają w ich sercu, kiedy są dorośli i dlatego myślę, że to jest wyjątkowy przywilej, że mogę teraz służyć w Komitecie wykonawczym ds. świątyni i historii rodziny”.

„Jesteśmy przekonani, że mądrość i właściwy osąd prezydentów organizacji pomocniczych nada cenny kierunek w niezwykle ważnej pracy, w jakiej biorą udział te rady” — tak brzmią słowa listu skierowanego do władz naczelnych oraz do generalnych prezydiów organizacji pomocniczych od Prezydenta Kościoła, Thomasa S. Monsona, Prezydenta Henry’ego B. Eyringa, pierwszego doradcy w Radzie Prezydenta Kościoła i Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa, drugiego doradcy w Radzie Prezydenta Kościoła.

Nowe zadania obowiązują ze skutkiem natychmiastowym.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.