Artykuły prasowe

Przywódcy religijni na ogólnoświatowej konferencji wzywają do inspirowania, budowania i podnoszenia na duchu bliźnich

W ramach obchodów świętego tygodnia poprzedzającego Wielkanoc miliony ludzi na całym świecie zgromadziły się, aby wziąć udział w Wiosennej Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, która odbyła się 1–2 kwietnia br. Podczas pięciu sesji, które były transmitowane na żywo w 70 językach, przywódcy religijni wygłosili do członków Kościoła i sympatyków przesłania skupione na Jezusie Chrystusie.

Starszy Gary E. Stevenson z Kworum Dwunastu Apostołów rozpoczął swoje przemówienie konferencyjne, cytując angielskiego badacza Nowego Testamentu, N.T. Wrighta, zapraszając: „[podejmijmy] kroki, aby świętować Wielkanoc w nowy, kreatywny sposób: poprzez sztukę, literaturę, gry dla dzieci, poezję, muzykę, taniec, uroczystości, dzwony, specjalne koncerty, [bo] to jest nasze największe święto”. A następnie rzekł: „Zabranie Wielkanocy, to brak Nowego Testamentu, brak chrześcijaństwa”.

Bonny H. Cordon, Generalna Prezydent Organizacji Młodych Kobiet, powiedziała, że prawdziwa radość leży w naszej gotowości, aby zbliżać się do Chrystusa i mieć własne świadectwo, że On jest naszym osobistym Zbawicielem.

W sobotę na sesji popołudniowej Starszy Dieter F. Uchtdorf z Kworum Dwunastu Apostołów zachęcił rodziców, aby pomagali swoim dzieciom budować wiarę w Jezusa Chrystusa, kochać Jego ewangelię i przygotować się do dokonywania prawych wyborów przez całe życie. Zapewnił, że Bóg kocha rodziny i zawsze stoi u ich boku.

Podczas niedzielnej sesji porannej Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, Camille N. Johnson, zachęciła słuchaczy do poszukiwania ukojenia, jakie oferuje Jezus Chrystus, który może uczynić brzemiona lżejszymi i dźwigać nasze ciężary. Stowarzyszenie Pomocy jest kobiecą organizacją Kościoła.

Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, zakończył niedzielną sesję poranną usilną prośbą, abyśmy stali się osobami czyniącymi pokój i szanowali bliźnich. W świecie, w którym wulgarność, obwinianie i oszczerstwa w stosunku do innych ludzi są zbyt powszechne, każdy powinien podążać za Zbawicielem, będąc życzliwy w stosunku do bliźnich. Prezydent Nelson nauczał, że prawdziwa miłość definiuje człowieka czyniącego pokój i jest antidotum na spory.

Podczas konferencji członkowie Kościoła poparli także nowych przywódców. Powołano pięciu nowych Siedemdziesiątych Przedstawicieli Władz Generalnych, pośród których znaleźli się Starszy Alan T. Phillips, pochodzący z hrabstwa Kent w Anglii oraz Starszy Christophe G. Giraud-Carrier, pochodzący Lyonu we Francji.

Siedemdziesiąci Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich służą jako „szczególni świadkowie” i pomagają Dwunastu Apostołom „w budowaniu Kościoła i regulowaniu wszystkich jego spraw”.

Na zakończenie niedzielnej sesji popołudniowej konferencji Prezydent Nelson ogłosił plany budowy 15 nowych świątyń na całym świecie, a wśród nich jednej w Hamburgu w Niemczech. To będzie trzecia świątynia w tym kraju, po Świątyni Frankfurt i Świątyni Freiberg.

W Europie jest 14 świątyń oraz sześć, które zostały ogłoszone na poprzednich konferencjach.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.