Oficjalne oświadczenie

Przywódcy kościelni potępiają przemoc i zachowania niezgodne z prawem w czasie niepokojów społecznych

Przypomina się członkom o ich przymierzu i świętym obowiązku, jakim jest podążanie za Zbawicielem

Przesłanie od Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Zasady rządzenia, które pozwalają dzieciom Bożym zachować ludzką godność i wolność, należą do całej ludzkości. (Zob. Doktryna i Przymierza 98:5).

Z wielką troską obserwujemy podziały polityczne i kulturowe w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Potępiamy przemoc i zachowania niezgodne z prawem, w tym niedawną przemoc w Waszyngtonie oraz wszelkie nawoływania do dalszej przemocy. Podczas gdy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest neutralny w sprawach polityki partyjnej, przypominamy naszym członkom — niezależnie od ich indywidualnych poglądów politycznych — by byli zjednoczeni we wspólnym zaangażowaniu na rzecz Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i Jego nauk. Jako Jego naśladowcy powinniśmy traktować siebie nawzajem i wszystkie dzieci Boże z szacunkiem, godnością i miłością. Żadna przynależność polityczna ani przynależność o innym charakterze nie powinna zastępować tego przymierza i tej świętej odpowiedzialności.

Wzywamy wszystkich ludzi, aby pamiętali o cennej i kruchej naturze wolności i pokoju. Podczas gdy obywatele Stanów Zjednoczonych oczekują na zaprzysiężenie nowego Prezydenta, wzywamy naszych członków do uszanowania instytucji i procesów demokratycznych oraz do przestrzegania, poszanowania i poparcia dla prawa (zob. Artykuły wiary 1:12).

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.