Artykuły prasowe

Przywódcy świętych w dniach ostatnich wskazują na zachowanie osobistego spokoju pośród ogólnoświatowego zamieszania

Podczas ogólnoświatowego spotkania ogłoszono budowę nowych świątyń — m.in. w Barcelonie (Hiszpania) i Birmingham (Wielkiej Brytania)

Przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podczas ogólnoświatowej wiosennej konferencji generalnej (sobota i niedziela, 2 i 3 kwietnia 2022 r.) uwydatnili istotę ścieżki prowadzącej do osobistego pokoju poprzez Jezusa Chrystusa

GC-summary-01.JPG
GC-summary-01.JPG
Prezydent Russell M. Nelson i jego żona, Siostra Wendy Nelson. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Prezydent Kościoła Russell M. Nelson potępił konflikt zbrojny, gdyż „w straszliwy sposób narusza wszystko, czego nauczał i za czym opowiada się Pan Jezus Chrystus” i błagał słuchaczy, aby „zrobili wszystko, co w [ich] mocy, aby zakończyć osobiste konflikty, które szaleją obecnie w [ich] sercach i [ich] życiu”.

GC-summary-02.jpg
GC-summary-02.jpg
Centrum Konferencyjne w Salt Lake City w stanie Utah (USA). 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Prezydent Nelson podkreślił kluczową potrzebę istnienia „pozytywnego duchowego rozpędu”, który „sprawi, [że] będziemy poruszać się naprzód w obliczu strachu i niepewności wywołanych pandemiami, tsunami, wybuchami wulkanów i działaniami zbrojnymi”.

GC-summary-03.JPG
GC-summary-03.JPG
Kobiety i młode kobiety święte w dniach ostatnich przybywają na sesję kobiet odbywającą się podczas konferencji generalnej. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Siostra Susan H. Porter, nowo powołana prezydent Organizacji Podstawowej (organizacja dla dzieci), powiedziała: „Choć możecie czuć się [samotni], gdy szaleją burze życia, możecie świecić światłem w ciemnościach niezrozumienia, zamieszania i niewiary”.

GC-summary-04.JPG
GC-summary-04.JPG
Siostra Susan H. Porter, prezydent Organizacji Podstawowej (organizacji dla dzieci). 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Wasze światło wiary w Chrystusa może być stałe i pewne, prowadząc otaczających was ludzi ku bezpieczeństwu i pokojowi. […] Serce może ulec przemianie, a życie zostać pobłogosławione, gdy ofiarujemy szczyptę soli, łyżeczkę zakwasu i promyk światła”, dodała, przemawiając podczas sesji kobiet w czasie konferencji.

Starszy Patrick Kearon z Prezydium Siedemdziesiątych pocieszał osoby, które doświadczyły w swoim życiu przemocy lub innych tragedii. „Nasz miłosierny Zbawiciel, zwyciężywszy nad ciemnością i zdeprawowaniem, ma moc naprawienia wszelkiego zła”, powiedział. „Jezus pokonał nadużycia tego świata, aby dać wam moc nie tylko do przetrwania, ale do pokonania — pewnego dnia poprzez Niego — a nawet przezwyciężenia bólu”.

GC-summary-05.jpeg
GC-summary-05.jpeg
Starszy Patrick Kearon z Prezydium Siedemdziesiątych. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu Apostołów wezwał słuchaczy, aby było więcej osób czyniących pokój na świecie. „Dzięki tarczy naszej wiary w Jezusa Chrystusa stajemy się osobami czyniącymi pokój, pokonując, czyli gasząc lub chłodząc wszystkie ogniste strzały przeciwnika”, oświadczył. Bycie osobą czyniącą pokój to nie to samo, co bycie biernym. Starszy Andersen wyjaśnił, że osoby pokój czyniące „są przekonujące na sposób Zbawiciela”.

GC-summary-06.JPG
GC-summary-06.JPG
Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu Apostołów. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Spotkania odbywające się w Centrum Konferencyjnym w Salt Lake City w stanie Utah (USA) były otwarte dla publiczności po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia się pandemii Covid-19, ale liczba uczestników była ograniczona do 10 000 osób.

Podczas konferencji generalnej odbywającej się w kwietniu 2022 r. głoszono powołanie dwunastu nowych przywódców. Te nowe powołania to sześciu Siedemdziesiątych Przedstawicieli Władz Generalnych oraz nowe Generalne Prezydia Stowarzyszenia Pomocy (organizacji kobiet) i Organizacji Podstawowej. Nowe przywódczynie Stowarzyszenia Pomocy i Organizacji Podstawowej rozpoczną swoją służbę 1 sierpnia br. Podczas sesji dla przywódców, która odbyła się 31 marca br. w ramach konferencji generalnej, ogłoszono powołanie 45 nowych Siedemdziesiątych Obszarów z 23 krajów, w tym sześciu z Obszaru Europy. Siedemdziesiąci Obszarów są wyznaczeni do służby w konkretnych miejscach.

Na zakończenie dwudniowej konferencji Prezydent Russell M. Nelson ogłosił plany budowy 17 nowych świątyń na całym świecie, w tym 2 w Europie. Święta budowla w Barcelonie będzie drugą świątynią w Hiszpanii, obok Świątyni Madryt. Świątynia w Birmingham będzie trzecią świątynią w Zjednoczonym Królestwie. Świątynia Londyn w Anglii została poświęcona w 1958 roku, a Świątynia Preston w Anglii została otwarta w 1998 roku. W Anglii znajduje się najstarsza nieprzerwanie działająca kongregacja Kościoła.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.