Artykuły prasowe

Przywódca narodu Nawahów otrzymuje od Kościoła rodowody swoich przodków 

Wiele osób i grup, w tym indiańskie plemiona Ameryki Północnej, przykładają dużą wagę do znajomości i łączności ze swymi przodkami. Spośród wielu organizacji, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich prowadzi najrozleglejsze poszukiwania genealogiczne na całym świecie.

Niedawno Starszy Larry J. Echo Hawk z Kworum Siedemdziesiątych, z pochodzenia Paunis, przekazał Russellowi Begayemu, przywódcy plemienia Nawahów, księgę rodowodu jego przodków.

„Naszą misją jest gromadzenie informacji genealogicznej oraz zabezpieczanie źródeł informacji, aby każdy mógł mieć do nich dostęp i mógł ustalić swoje pokrewieństwo. Dzielimy się i udostępniamy nasze źródła na całym świecie bez ograniczeń” – powiedział Starszy Echo Hawk.

 

Ustalone rodowody przodków Russela Begayego sięgają lat dwudziestych XIX wieku.
Diane Loosle – dyrektor ds. obsługi użytkowników z departamentu Historii Rodziny Kościoła powiedziała:  „Ustalenie historii amerykańskich plemion tubylczych sprzed lat pięćdziesiątych XIX wieku jest trudne ze względu na ustną a nie pisemną kulturę przekazu informacji. Niektóre plemiona, na przykład Czirokezi lub Czikasawowie, podchodzą do historii rodziny z coraz większym zainteresowaniem. Historia plemienia składa się z wielowymiarowej historii rodziny”.

Prezydent Begaye przyjął dar Kościoła z wdzięcznością i uznaniem. Nadmienił, że „jest to specjalna chwila dla jego rodziny i narodu Nawahów  oraz że dobrze jest widzieć taką inicjatywę Kościoła”. Wyraził swoje podekscytowanie możliwością kontynuacji współpracy nad historii rodziny i przy innych projektach.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.