Artykuły prasowe

Przyjaciel do przyjaciela. Naśladowanie Jezusa

Nowy odcinek serii dla dzieci, teraz dostępnej w wielu językach europejskich

W programie „Przyjaciel do przyjaciela” w marcu 2024 r. wystąpią specjalni goście: Prezydent Dallin H. Oaks z Pierwszego Prezydium wraz z żoną, Kristen. Podczas programu, którego gospodyniami są siostry z Generalnego Prezydium Organizacji Podstawowej, dzieci będą się uczyć, jak ważne jest naśladowanie Jezusa.

Friend-to-Friend-03-2024-01
Friend-to-Friend-03-2024-01
„Przyjaciel do przyjaciela" to seria programów dla dzieci poświęconych ewangelii Jezusa Chrystusa.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

W programie będzie muzyka, wizyta u tukana Louie’go i praca plastyczna! Ten 20-minutowy, wesoły i wciągający do udziału program przygotowano specjalnie dla dzieci. Można go oglądać w domu lub na zajęciach Organizacji Podstawowej jako materiał nauki ewangelii Jezusa Chrystusa.

Odcinek jest dostępny strumieniowo na następujących kanałach:

W Bibliotece ewangelii można znaleźć tłumaczenie programu na język: albański, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuskiniemiecki, węgierski, włoski, norweski, portugalskihiszpański, szwedzki i ukraiński.

Tłumaczenie na kolejne języki zostanie dodane w nadchodzących tygodniach. 

Przygotowanie do pracy plastycznej

W czasie programu dzieci będą się wykonywać z dostępnych materiałów własne lilie wielkanocne. (Zob. ilustrację poniżej z marcowego wydania czasopisma „Przyjaciel”).

Materiały, które będą potrzebne do wykonania lilii:

  • papier
  • kredki lub mazaki
  • nożyczki
  • taśma klejąca
  • patyczek

Friend-to-Friend-03-2024-02
Friend-to-Friend-03-2024-02
Wykonaj pracę plastyczną z wydania czasopisma „Przyjaciel" z marca 2024 r.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.