Mormon Newsroom
Artykuł

Przesłanie świąteczne

Drodzy Bracia i Siostry,

W te zimowe dni doświadczamy mniej światła, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Może więc dlatego częścią dekoracji świątecznych zawsze są światła. Bez względu na powód, dla którego są one częścią tych dekoracji, przypominają one zawsze, że narodziny Jezusa Chrystusa są tym, co świętujemy. On jest Światłością Świata. Pisma Święte wielokrotnie tak o nim mówią. Zbawiciel sam tak o sobie mówi, między innymi w Ew. Jana 8:12. Jeśli będziemy za nim podążać, nie będziemy błądzić w ciemności. Naśladujmy jego przykład we wszystkim. Postępujmy tak jak on - z miłością bliźniego, w posłuszeństwie, w jedności.

Tegoroczna kampania bożonarodzeniowa zachęca nas, abyśmy świecili światu. Nie dlatego, że my jesteśmy tą światłością, której świat potrzebuje, ale ponieważ naśladując Odkupiciela stajemy się mu podobni i Jego światło emanuje z nas. W ten sposób sprawiamy, iż inni zwracają się ku Niemu, jako źródłu prawdziwego, boskiego światła. Możemy to osiągnąć pomagając innym, wzmacniając naszą społeczność, służąc naszej rodzinie i żyjąc ewangelią. To powoduje, że zbliżając się do Chrystusa, oświetlamy innym drogę do Niego. Dzięki temu stajemy się jeszcze bardziej takimi jak Jezus, bo to On z kolei oświetla drogę do Ojca.

My, odzwierciedlając Jego misję stajemy się Jego sługami nie tylko z nazwy, ale przede wszystkim w naszym działaniu.

W swoim przesłaniu świątecznym Prezydent Russel M. Nelson naucza nas o czterech darach, „jakie Jezus Chrystus dał wszystkim, którzy są gotowi je przyjąć”. Te dary to: możliwość kochania, zdolność do wybaczania, pokuta i obietnica życia wiecznego. Pamiętajmy o tych darach i używajmy ich codziennie by świecić światu.

Pamiętajmy o tym by kochać innych. Kochajmy nie tylko naszych bliskich, ale również naszych wrogów (Ew. Mateusza 5:44-45). Okres świąt Bożego Narodzenia to dobry czas by zacząć, ale nie powinniśmy przestać kochać, gdy Święta przeminą.

Bądźmy gotowi wybaczać tak, jak Chrystus wybaczał (Ew. Łukasza 23:34). Wybaczać bez względu na to, jak zachowują się ci którzy nas zranili. Bez względu na to, czy nas przeprosili lub naprawili swoje błędy. Bez względu na to, czy żałują i czy proszą nas o wybaczenie.

Używajmy pokuty by stać się nowymi, lepszymi ludźmi. To wymaga świadomości naszych własnych błędów. To wymaga zmiany z naszej strony i zdania się na łaskę naszego Odkupiciela, zmiany nie tylko naszego postępowania, ale również myśli, uczuć i pragnień. Kiedy dokonamy tej zmiany, Jezus Chrystus poprzez swoje zadośćuczynienie powoduje, że stajemy się nowymi ludźmi.

Pamiętajmy o obietnicy życia wiecznego, które możemy osiągnąć dotrzymując naszych przymierzy dzięki naszemu Zbawicielowi. Ta obietnica jest naszą motywacją, by wytrwać do końca w Ewangelii. Dzięki niej możemy ze zdwojoną energią koncentrować się na tym, aby postępować tak, jak nauczał tego Chrystus i świecić światu, dając świadectwo o Nim we wszystkim, co robimy.

Drodzy Bracia i Siostry - w te Święta życzymy wam pokoju w Chrystusie, kiedy staracie się świecić światu światłem Chrystusa poprzez wasze działania, miłość, wybaczenie, pokutę. Życzymy wam, aby obietnica życia wiecznego, którą wszyscy otrzymaliśmy pomagała wam skupić się na Ewangelii Jezusa Chrystusa i wytrwać do końca.

Z miłością,

Mateusz Turek

Marcin Kulinicz

Dariusz Dresler

Prezydium Polskiej Warszawskiej Misji

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.