Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Przesłanie skierowane do przywódców Europy, obywateli i ludzi dobrej woli

Żyjemy w czasach pełnych wyzwań. Pandemia COVID-19 zakłóciła życie osobiste, rodzinne, zawodowe i kościelne. Tysiące osób straciło życie. Modlimy się za rodziny, które zostały dotknięte tą stratą.

Dostęp do rzeczy, które często uważaliśmy za coś oczywistego, takich jak: podstawowe usługi, opieka zdrowotna, edukacja, rozrywka, a nawet swoboda przemieszczania się, został ograniczony przez regulacje i zasady bezpieczeństwa wdrażane w celu ochrony nas wszystkich i zmniejszenia ryzyka zarażenia. Próbie poddawana jest ekonomia w Unii Europejskiej i w innych miejscach. Kiedy małe i duże przedsiębiorstwa odczuwają nagłe skutki zaistniałej sytuacji, wielu ludzi traci pracę albo zmniejszane są pensje pracowników. Nie możemy lekceważyć tych skutków w życiu Europejczyków — poszczególnych osób, jak i rodzin, szczególnie tych, w których są małe dzieci.

W tej sytuacji kryzysowej dostrzegalne są również wspaniałe działania: ludzie pomagają sobie nawzajem, nawiązywane są silniejsze więzi w społecznościach, a nowe technologie używane są w celu pocieszania ludzi i wyrażania miłości bliźnim, którzy znajdują się w odległych miejscach, a być może i w bliskim sąsiedztwie. Wiele osób korzysta z tego okresu izolacji i czasu introspekcji, aby wzmacniać więzi rodzinne, rozważać istotę sensu życia i ponownie zobowiązać się do realizacji celów osobistych, zawodowych i duchowych.

Kiedy przechodzimy przez te trudne chwile niepewności, wyrażamy wdzięczność i modlimy się za pracowników służby zdrowia i osoby udzielające pierwszej pomocy, którzy niestrudzenie pracują dla dobra nas wszystkich; za osoby, które gwarantują dostęp do podstawowych usług i produktów; za rodziny w całej Europie, by chroniły i wspierały swoje dzieci; za wolontariuszy, organizacje pozarządowe i zwykłych obywateli, którzy udzielają pomocy potrzebującym: osobom starszym, bezdomnym, uchodźcom i każdemu, kto potrzebuje pomocy; za przywódców Unii Europejskiej i rządów, aby podejmowali śmiałe i natchnione decyzje dotyczące wprowadzania działań zmierzających do walki z pandemią i udzielali wsparcia krajom członkowskim. Modlimy się również w intencji odpowiedzialnych obywateli, którzy z cierpliwością stosują się do wydawanych przez rządy wskazówek dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, których celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i ochrona najbardziej zagrożonych osób.

Ogromne pocieszenie, jako osobom wierzącym, daje nam wiedza, że nasz Ojciec w Niebie jest „u steru”. Prorok Józef Smith, założyciel Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, został bezprawnie umieszczony w więzieniu w Liberty. Chociaż był strasznie traktowany, napisał następujące słowa: „Przeto, gorąco ukochani bracia, czyńmy radośnie wszystko, co leży w naszej mocy; a potem możemy stać spokojnie, z największą pewnością, aby ujrzeć zbawienie Boga, i aby objawione było Jego ramię” (NiP 123:17).

Nie mamy kontroli nad wszystkim, czego dowodzi sytuacja wywołana wirusem, ale możemy z radością czynić wszystko, co jest w naszej mocy. Możemy uzyskać obietnice niebios wtedy, gdy zachowujemy spokój i dostrzegamy objawione ramię Pana.

Jest to nasza wspólna podróż! Jesteśmy głęboko za Was wdzięczni.

Gary B. Sabin, Prezydent

Massimo De Feo, Pierwszy Doradca

Erich W. Kopischke, Drugi Doradca

Prezydium Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.