Artykuł

Przesłanie Pierwszego Prezydium

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podzieliło się poniższym przesłaniem na Boże Narodzenie 2018 roku:  

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, daje nam cztery niezrównane dary — umiejętność kochania bliźnich, zdolność wybaczania, błogosławieństwo pokuty oraz obietnicę życia wiecznego. Te cztery wyjątkowe dary przyniosą nam jeszcze więcej radości, kiedy je przyjmiemy i ich użyjemy. Są one dostępne, ponieważ Jehowa zechciał przyjść na ziemię jako dzieciątko Jezus. Zrodził się z nieśmiertelnego Ojca i śmiertelnej matki. Urodził się w Betlejem w najbardziej skromnych warunkach. To Jego narodziny przepowiadali prorocy od czasów Adama. Jezus Chrystus jest transcendentnym darem — darem Ojca dla wszystkich Jego dzieci1. Jego przyjście na świat radośnie świętujemy w okresie Bożego Narodzenia.

Russell M. Nelson

Dallin H. Oaks   

Henry B. Eyring

1. Zob. Ew. Jana 3:16.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.