Artykuły prasowe

Przesłanie od Pierwszego Prezydium z okazji Świąt Wielkanocy — kwiecień 2019

„Wstał z martwych” (Ew. Mateusza 28:6) Jest to pełne chwały przesłanie wielkanocne i wspaniała pamiątka zwycięstwa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

    

Zbawiciel zmartwychwstał i my również powstaniemy z martwych. Cierpiał, aby być nam wsparciem we wszystkich naszych próbach. Zapłacił okup za nas jako dzieci Ojca Niebieskiego, abyśmy mogli być wyratowani ze śmierci i grzechu.

„[Nadzieja żywa]” (I List Piotra 1:3) dana nam przez zmartwychwstanie jest naszym przekonaniem, że śmierć nie jest końcem, ale koniecznym krokiem od śmiertelności do nieśmiertelności. Wszyscy powinniśmy chwalić Boga za zapewnienie nam zmartwychwstania, które sprawia, że nasze rozstania tu na ziemi są tymczasowe, i które daje nam nadzieję i siłę do podążania naprzód.

Dziękujemy Bogu za Jego Syna, za Jego misję w naszym śmiertelnym świecie i za Jego posługę jako zmartwychwstałego Pana. Świadczymy, że Jezus jest Chrystusem, Synem Żyjącego Boga. On jest naszym Stworzycielem, Zbawicielem i Odkupicielem, naszym Orędownikiem u Ojca i Wyzwolicielem. Pewnego dnia powróci, aby rządzić i panować jako Król królów i Pan panów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.