Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Przesłanie od Pierwszego Prezydium na Boże Narodzenie 2015 r.

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przygotowało następujące przesłanie na Boże Narodzenie 2015 r.:

Odnajdujemy prawdziwą radość w tym czasie, kiedy koncentrujemy naszą uwagę na Zbawicielu. Możemy mieć Go w swoich myślach i swoim życiu, kiedy wykonujemy Jego dzieło, które nam przydzielił tu na ziemi. Szczególnie w tym czasie naśladujmy Jego przykład miłości i służby bliźnim.

Boże Narodzenie to duch dawania bez myśli o otrzymywaniu. To szczęście spowodowane widokiem radosnych ludzi. To zapominanie o sobie i znalezienie czasu dla innych. To pokój, ponieważ znaleźliśmy pokój w naukach Zbawiciela. To czas, kiedy pełniej zdajemy sobie sprawę, że im więcej dajemy miłości, tym więcej jej mamy dla innych.

Kiedy święta Bożego Narodzenia otulą nas swą chwałą, obyśmy jak Mędrcy szukali jasnej szczególnej gwiazdy, która poprowadzi nas do służby bliźnim podczas tej pory roku. Obyśmy wszyscy udali się w duchową podróż do Betlejem, zabierając ze sobą czułe, pełne troski serce jako nasz dar dla Zbawiciela. Obyśmy wszyscy przeżyli radosne Święta Bożego Narodzenia.

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.