Artykuły prasowe

Specjalne filmowe przesłanie nadziei i uzdrowienia od proroka będzie dostępne 20 listopada

Prezydent_Nelson
Prezydent Russell M. Nelson© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
      

Russell M. Nelson, prorok i prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, przekaże specjalne przesłanie dla świata w formie filmu 20 listopada 2020 r. o godz. 18.00 czasu UTC.

Ten 11-minutowy film będzie poświęcony sposobom odnajdywania nadziei i uzdrowienia poprzez Osobę Jezusa Chrystusa w czasie znaczących globalnych podziałów i braku stabilności. Film będzie opublikowany na koncie Prezydenta Nelsona w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz na głównym kościelnym kanale w serwisie YouTube. Film będzie dostępny do oglądania natychmiast po premierowym pokazie.

Prezydent Nelson jest Apostołem Pana Jezusa Chrystusa od 1984 roku. Został wysokiej rangą przywódcą Kościoła w styczniu 2018 roku. Czas jego prezydentury naznaczony jest posługą o światowym zasięgu (odwiedził 32 kraje i terytoria USA), wzrostem liczby nowych świątyń (naszych najświętszych miejsc) oraz znamiennymi zmianami organizacyjnymi. Od kwietnia 2018 roku, kiedy podczas konferencji generalnej został poparty jako prezydent Kościoła, Prezydent Nelson zaczął wprowadzać liczne zmiany mające na celu posługę świętych zbliżoną do posługi Jezusa Chrystusa oraz podkreślenie centralnej roli Zbawiciela świata we wszystkim, co robi Kościół.

Zanim stał się przywódcą światowej religii, Prezydent Nelson był pionierskim kardiochirurgiem. Jako chirurg rezydent w stanie Minnesota w 1951 roku współuczestniczył w badaniach i udoskonalaniu pierwszego płucoserca, używanego przy operacjach na otwartym sercu. Przeprowadził pierwszą taką operację w stanie Utah w 1955 roku. Pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Chirurgii Naczyniowej, dyrektora Amerykańskiej Rady Chirurgii Klatki Piersiowej, przewodniczącego Rady Chirurgii Sercowo–Naczyniowej w American Heart Association (Amerykańskim Towarzystwie Kardiologicznym) oraz prezesa Stowarzyszenia Medycznego Stanu Utah. Jest autorem wielu rozdziałów w podręcznikach lekarskich i innych publikacjach. Wykładał i gościł z wizytami służbowymi w licznych organizacjach w Stanach Zjednoczonych i poza krajem.

Prezydent Nelson jest ojcem dziesięciorga dzieci (dziewięć dziewczynek i jeden chłopiec), dziadkiem pięćdziesięciorga siedmiu wnucząt i pradziadkiem stu dwadzieściorga siedmiu prawnucząt. Jego pierwsza żona (i matka dziesięciorga dzieci), Dantzel, zmarła prawie 16 lat temu. Dwie ich córki odeszły z powodu choroby nowotworowej. Ze swoja drugą żoną, Wendy, Prezydent Nelson jest związany od 2006 roku.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.