Artykuły prasowe

Przesłanie dla kobiet od Generalnej Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, Camille N. Johnson

Generalna Prezyden Stowarzyszenia Pomocy Camille N. Johnson ma specjalne przesłanie dla wszystkich kobiet z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Zapraszamy wszystkich, aby obejrzeli jej przemówienie wygłoszone w piątek 3 maja 2024 r. na konferencji kobiet na BYU.

Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy Camille N. Johnson
Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy Camille N. Johnson
Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy Camille N. Johnson2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Zobacz transmisję wystąpienia Prezydent Johnson na stronie broadcasts.ChurchofJesusChrist.org, na Youtubie, w aplikacji Gospel Stream lub za pośrednictwem innych kościelnych kanałów.

Transmisja i jej tekst będą dostępne do późniejszego studiowania przez kilka tygodni po transmisji na stronie ChurchofJesusChrist.org i w aplikacji Biblioteka ewangelii.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.