Artykuły prasowe

Przedstawiciele władz kościelnych odwiedzają region Eifel po powodzi

Po rozległych powodziach w połowie lipca w niektórych częściach Niemiec, Belgii, Holandii, Luksemburga i Szwajcarii Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nadal aktywnie angażuje się w niesienie pomocy za pośrednictwem swoich lokalnych kongregacji, organizacji humanitarnych i instytucji rządowych.

Eifel branch visit 01
Eifel branch visit 01
Zniszczenia po powodzi w regionie Eifel2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

W sierpniu kilku przywódców Kościoła uczestniczyło w niedzielnych nabożeństwach lokalnej kongregacji w regionie Eifel w Niemczech, aby podziękować miejscowym przywódcom i członkom za ich niestrudzoną służbę na rzecz ich społeczności. Wśród odwiedzających znaleźli się Starszy Erich W. Kopischke z Prezydium Obszaru Europy wraz z żoną Christiane oraz Christian Ottiker, kierownik ds. pomocy wzajemnej i samowystarczalności w Kościele w Europie. Obecnych było również ponad 40 misjonarzy, którzy w ciągu tygodnia pracowali jako wolontariusze w pobliskich miastach. Od początku sierpnia misjonarze z Niemieckiej Frankfurckiej Misji wraz z lokalnymi członkami ofiarowali ponad 10 000 godzin służby.

„Każdemu misjonarzowi w naszej misji dajemy możliwość przybycia do tego regionu i służenia ludziom”, mówi Prezydent Hammon, prezydent Niemieckiej Frankfurckiej Misji, który, wraz ze swoją żoną, Debbie, również uczestniczył w niedzielnych nabożeństwach. „Nasi misjonarze mówią nam, że ten tydzień poświęcony służbie był najbardziej satysfakcjonującym i korzącym doświadczeniem, jakie mieli podczas swojej misji”, kontynuuje.

Eifel branch visit 02
Eifel branch visit 02
Starszy i Siostra Kopischke z misjonarzami i członkami po niedzielnym nabożeństwie w gminie w Eifel2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker został poproszony o wyjaśnienie, w jaki sposób Kościół reaguje w sytuacjach kryzysowych. „Po pierwsze, siedziba główna Kościoła wraz z lokalnymi przywódcami w regionie dotkniętym kryzysem ocenia, co jest potrzebne i jak należy się zorganizować”, powiedział Ottiker. „Kiedy zachodzi sytuacja kryzysowa, Kościół nie zakłada specjalnego funduszu, przeznaczonego na konkretny kryzys, ale korzysta z istniejącego już Funduszu Humanitarnego, który jest zawsze dostępny”, kontynuuje. „W ten sposób Kościół może szybko pomóc w potrzebie i jest zawsze przygotowany”, powiedział Ottiker.

W trakcie niedawnych podróży Ottiker poznał wielu wolontariuszy i był świadkiem niezliczonych aktów życzliwości na rzecz ofiar powodzi. Zadając sobie pytanie, w jaki sposób Kościół może pomóc w trudnych sytuacjach, mówi sobie w myślach: „To my jesteśmy Kościołem! Każdy może pomóc na małe i proste sposoby”.

Odnosząc się do wysiłków związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową, Starszy Kopischke zadał kongregacji trzy pytania: „Co zauważyliście? Co czuliście? Co zmienicie w swoim życiu po tych doświadczeniach?”.

Starszy Leo Lauener, młody misjonarz ze Szwajcarii, przypomniał sobie sytuację, w której jego karta kredytowa nie zadziałała podczas zakupów spożywczych. Kobieta stojąca za nim w kolejce rozpoznała go jako jednego z wolontariuszy i powiedziała: „Chętnie zapłacę za tych wspaniałych pomocników!”. Zapłaciła za całe zakupy misjonarza.

Inna misjonarka, Siostra Anna Hughes z Utah w Stanach Zjednoczonych, powiedziała: „Służba na terenach dotkniętych powodzią była wspaniałym doświadczeniem, ponieważ pomogła mi skupić się na najczystszych i najważniejszych założeniach ewangelii Jezusa Chrystusa, którymi są miłość do Boga i miłość do bliźniego”.

Starszy Kopischke zwrócił uwagę na to, że wszystkie te wspaniałe gesty, akty służby i miłości należą do najlepszych ludzkich atrybutów i wartości. „Byłoby naprawdę cudownie, gdyby to opiekuńcze i pełne miłości zachowanie było odczuwalne i okazywane nie tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale gdyby stało się standardem w naszym codziennym życiu!”. Dodał: „Pan nazwałby to kulturą Syjonu”.

Christian Ottiker zasugerował, żeby każdy zdecydował, co może zrobić w swojej sytuacji, korzystając z dostępnych zasobów. Może to być wolontariat od czasu do czasu lub pomoc sąsiadom i przyjaciołom w potrzebie. Można również przekazać darowiznę na Fundusz Humanitarny Kościoła. Starszy Kopischke dodał, że pieniądze, które są przekazywane na ten fundusz, można szybko wykorzystać w sytuacjach kryzysowych. „Dzięki temu funduszowi jesteśmy w stanie natychmiast udzielić wstępnej pomocy wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne w Europie”, powiedział. „Dzisiaj może to być pomoc dla ofiar powodzi w Niemczech, a jutro być może dla innych ofiar obecnych pożarów lasów we Włoszech, Grecji lub Turcji”, kontynuował.

Eifel branch visit 03
Eifel branch visit 03
Starszy i Siostra Kopischke przed niedzielnym nabożeństwem w gminie w Eifel2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Podobnie jak wielu innych wolontariuszy w okolicy, Starszy Kopischke wraz ze swoją żoną, rodziną i misjonarzami zaplanowali dzień służby w regionie Bad Ahrweiler, aby pomóc ofiarom powodzi.

„Mamy nadzieję, że wsparcie i miłość będą nadal oferowane ludziom w potrzebie”, powiedział. „Nie tylko wtedy, gdy kryzys trwa, ale także w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy, ponieważ nadal będą potrzebne”. Na zakończenie dodał: „Mam nadzieję, że zastanowimy się nad naszym życiem i zdamy sobie sprawę z tego, jak jest kruche. Kiedy jesteśmy czymś pobłogosławieni, ważne jest, abyśmy mieli współczucie dla innych! Cytując proroka Izajasza: ‘Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją strażą’” (Ks. Izajasza 58:8).

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.