Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Prorok spotyka się w Watykanie z papieżem Franciszkiem

Russell M. Nelson, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, w sobotę spotkał się w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Było to pierwsze spotkanie pomiędzy prezydentem Kościoła Jezusa Chrystusa a papieżem. Spotkanie odbyło się dzień przed poświęceniem przez Prezydenta Nelsona pierwszej świątyni Kościoła w Rzymie. Prezydentowi Nelsonowi towarzyszył Prezydent M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu Apostołów.

Po 33-minutowym spotkaniu Prezydent Nelson i Prezydent Ballard spotkali się z przedstawicielami mediów. „Było to niezwykle serdeczne i niezapomniane doświadczenie. Jego Świątobliwość to bardzo ciepły, otwarty i łaskawy człowiek”, powiedział Prezydent Nelson. Kontynuował: „Cóż to za wspaniała i dobra osoba. Katolicy mają szczęście, że mają tak pełnego miłosierdzia, tak troskliwego, kochającego i zdolnego duszpasterza”.

Prezydent Nelson powiedział: „Rozmawialiśmy o wspólnej trosce o ludzi, którzy cierpią na całym świecie i o chęci niesienia pomocy cierpiącym. Mówiliśmy o ważności wolności religijnej, ważności rodziny, naszej wspólnej trosce o młodzież [i] o sekularyzacji świata oraz istniejącej potrzebie, aby ludzie przyszli do Chrystusa i oddawali Mu cześć, modlili się w Jego imię oraz posiadali fundament, jaki zapewni im wiara w Jezusa Chrystusa”.

Prezydent Ballard powiedział, że rozmowy dotyczyły też bliskiej współpracy tych dwóch wyznań na polu pomocy humanitarnej. „Wyjaśniliśmy Jego Świątobliwości, że pracujemy ramię w ramię, że realizujemy projekty wraz z katolickimi służbami pomocowymi na całym świecie w 43 krajach. Pracujemy ręka w rękę jako partnerzy w niesieniu pomocy. Papież był tym żywo zainteresowany”.

Starszy Alessandro Dini-Cacci, miejscowy przywódca Kościoła w Rzymie, również brał udział w tym spotkaniu. „Było to dla mnie inspirujące doświadczenie - być świadkiem tego, jak dwóch przywódców światowych wyznań spotyka się razem i okazuje braterstwo”, powiedział. „To piękne wydarzenie i coś, z czego z pewnością możemy się uczyć podczas naszych interakcji z osobami innych wyznań”. Starszy Massimo de Feo, Siedemdziesiąty, również był obecny podczas spotkania i powiedział o więzi, jaka natychmiast zawiązała się pomiędzy tymi przywódcami. „Było to wspaniałe uczucie - móc zobaczyć, jak po minucie wyglądali jak starzy przyjaciela. Prezydent Nelson i papież Franciszek darzą się wielką miłością i wzajemnym szacunkiem”.

Od pierwszych dni istnienia Kościoła przywódcy świętych w dniach ostatnich praktykują dialog międzywyznaniowy. Odkąd Prezydent Nelson w 2018 r. został przywódcą Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, zaangażowany był w rozmowy z prałatami Kościoła Katolickiego. W listopadzie ubiegłego roku w Teksasie spotkał się z arcybiskupem Gustavo Garcią-Sillerem z archidiecezji San Antonio. W ubiegłym miesiącu w Arizonie rozmawiał z przewielebnym Thomasem J. Olmstedem, biskupem Phoenix. Prezydent Nelson, w czasie 35 lat służby apostolskiej, angażował się w tego typu działania, udając się do ponad 130 krajów, aby służyć świętym w dniach ostatnich i sympatykom Kościoła.

W październiku 2018 r., podczas wizyty w Urugwaju, z Prezydentem Nelsonem przeprowadził wywiad Sergio Rubin, biograf papieża Franciszka. W tym czasie Prezydent Nelson i Sergio Rubin rozmawiali na temat budowy Świątyni w Rzymie. „Doceniamy uprzejmość papieża i Watykanu. To bardzo wielkoduszni ludzie”, powiedział wówczas prorok.

Podczas poprzedniego spotkania międzywyznaniowego pomiędzy katolikami a świętymi w dniach ostatnich Prezydent Henry B. Eyring (doradca zmarłego Prezydenta Thomasa S. Monsona) uścisnął dłoń papieża Franciszka podczas odbywającego się w Watykanie szczytu na temat małżeństwa. W 2010 r. Prezydent Ballard odwiedził przywódców katolickich w Watykanie. W 1995 r. ówczesny prezydent Kościoła, Gordon B. Hinckley, przekazał Bibliotece Watykańskiej „Encyklopedię mormonizmu” (Encyclopedia of Mormonism.

Przywódcy katoliccy i przywódcy świętych w dniach ostatnich spotykali się przy wielu innych okazjach. Na przykład w 2010 r. nieżyjący już kardynał Francis George (1937–2015), przewodniczący United States Conference of Catholic Bishops (USCCB – Konferencja Episkopatu USA), przemawiał na Uniwersytecie Brighama Younga i spotkał się z apostołami świętych w dniach ostatnich. Niedawno apostołowie omawiali razem z kardynałem Timothy’m Dolanem, arcybiskupem Nowego Jorku, kwestie ważne dla obu stron. Kilku katolickich dostojników odwiedziło Utah: arcybiskup Joseph Kurtz z Louisville (ówczesny przewodniczący USCCB), który w 2016 r. był na Placu Świątynnym oraz arcybiskup Charles J. Chaput z Filadelfii, który kilkakrotnie przemawiał na Uniwersytecie Brighama Younga. W 2015 r. arcybiskup Chaput poprosił Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów, aby podczas Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii przedstawił zasady związane ze wzmacnianiem rodzin.

W ostatnich dekadach Kościół pielęgnował dobre relacje z diecezjami katolickimi w Salt Lake City. Prezydent Ballard i Starszy Christofferson dołączyli do wiernych katolickich w Utah podczas wprowadzania na urząd biskupa Oscara A. Solisa, który w 2017 r. został wyznaczony przez papieża Franciszka na duszpasterza katolików w Utah. „Święci w dniach ostatnich cenią sobie długoletnią przyjaźń, jaką nawiązaliśmy ze społecznością katolicką w Utah i na całym świecie”, powiedział przy tej okazji Prezydent Ballard. Prezydent Ballard brał też udział we mszy wprowadzającej na urząd arcybiskupa Johna C. Westera w Santa Fe, w Nowym Meksyku. Arcybiskup Wester, poprzednik Biskupa Solisa, był biskupem katolickim w Utah przez osiem lat.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.