Artykuły prasowe

Prorok przekazuje przesłanie o uzdrawiającej mocy wdzięczności

Ogólnoświatowy przywódca religijny ofiarowuje modlitwę wdzięczności i prosi wszystkich ludzi na całym świecie, aby uczynili dwie istotne rzeczy, żeby pomóc w uzdrowieniu naszych zaburzonych relacji i rozdartych społeczności.

Russell M. Nelson, ogólnoświatowy przywódca religijny oraz prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, przekazuje nowe przesłanie nadziei, uzdrowienia i jedności, aby pomóc nam podnieść się z głębi pandemii wywołanej COVID-19 i zwalczać takie plagi, jak nienawiść i brak kultury.

Prorok ofiarował modlitwę dziękczynną za świat oraz za każdą osobę. Poprosił również wszystkich ludzi na całym świecie, aby uczynili dwie istotne rzeczy, żeby pomóc w uzdrowieniu naszych zaburzonych relacji i rozdartych społeczności:

  1. Przekształcić media społecznościowe we własny osobisty dziennik wdzięczności
  2. Składać podziękowania w modlitwie
    

Osobiście wyraziwszy wdzięczność za naukowców i badaczy pracujących nad odkryciem szczepionki na COVID-19, prorok (który był chirurgiem sercowo-naczyniowym i klatki piersiowej oraz pionierem w tej dziedzinie) przypomina nam, że „nie ma lekarstw ani zabiegów, które mogłyby wyleczyć z wielu duchowych nieszczęść i dolegliwości, z którymi się borykamy” wspólnie jako ogólnoświatowa społeczność. Należą do nich nienawiść, niepokoje społeczne, rasizm, przemoc, nieuczciwość i brak kultury. „Istnieje jednak środek zaradczy — który może wydawać się zaskakujący — ponieważ jest on sprzeczny z naszą wrodzoną intuicją”, powiedział Prezydent Nelson. „Niemniej jego efekty zostały potwierdzone przez naukowców oraz ludzi wierzących. Mówię o uzdrawiającej mocy wdzięczności”.

Odwiedź stronę: GiveThanks.ChurchofJesusChrist.org i przeczytaj oraz obejrzyj przesłanie proroka dostępne w 31 językach. Możesz tam również przeczytać osobistą relację Prezydenta Nelsona o tym, jak otrzymał natchnienie, aby ofiarować tę modlitwę wdzięczności za cały świat.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.