Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Prorok przedstawia nową proklamację dla świata: „Przywrócenie pełni ewangelii Jezusa Chrystusa”

Podczas niedzielnej sesji porannej 190. Wiosennej Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Prezydent Russell M. Nelson przedstawił proklamację, której celem było uczczenie dwusetnej rocznicy Pierwszej Wizji Józefa Smitha.

Dokument zatytułowany „Przywrócenie pełni ewangelii Jezusa Chrystusa. Proklamacja dla świata z okazji dwusetlecia” przedstawia główne wierzenia świętych w dniach ostatnich. W proklamacji mowa jest o zwierzchnictwie Jezusa Chrystusa w kwestiach dotyczących zbawieniu, o boskim pochodzeniu objawień danych Józefowi Smithowi oraz Księgi Mormona, o wyjątkowej misji Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz ciągłej naturze Przywrócenia, które rozpoczęło się od Pierwszej Wizji Józefa Smitha, w której w 1820 roku ujrzał Boga i Zbawiciela. Proklamacja zachęca ludzi na całym świecie do tego, aby sami przekonali się, że Bóg wciąż przemawia i że to Przywrócenie prawdy ma miejsce po to, by pomóc im przygotować się na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa.

Jest to szósta proklamacja wydana przez Kościół. Wcześniejsze ogłoszono w 1841 r. (dotyczyła tylko świętych), 1845, 1865, 1980 i 1995 r. Proklamacja z roku 1980 najbardziej przypomina tę, którą Prezydent Nelson przedstawił w niedzielę. Przeczytaj pełną treść proklamacji w 12 językach. Tłumaczenia na większą liczbę języków będą dostępne wkrótce.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.