AP-Letter-Fasting-01_220304_v1.jpeg
Artykuły prasowe

Prezydium Obszaru zachęca świętych w dniach ostatnich w Europie Środkowej do głosowania

Kościół potwierdza swoją instytucjonalną neutralność w odniesieniu do partii politycznych i kandydatów

Prezydium Obszaru Europy Środkowej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wystosowało 14 maja 2024 r. następujący list do członków Kościoła przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego odbywającymi się w dniach 6–9 czerwca 2024 r.:

Drodzy Bracia i Siostry,

Obywatele Unii Europejskiej mają przywilej i obowiązek wyboru urzędników państwowych i oddziaływania na politykę państwa. Udział w tym procesie oznacza wpływ na społeczności lokalne oraz narody, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Nakłaniamy świętych w dniach ostatnich do aktywnej postawy obywatelskiej poprzez zarejestrowanie się i skorzystanie z prawa do głosowania oraz zaangażowanie się w życie społeczne, zawsze przy tym okazując Chrystusową miłość i kulturę osobistą w dyskursie politycznym.

Prosimy także o poświęcenie czasu na zdobycie informacji o rozważanych zagadnieniach i kandydatach. Pewne zasady zgodne z naukami ewangelii można znaleźć w programach wielu partii politycznych. Członkowie Kościoła powinni szukać kandydatów, którzy najlepiej reprezentują te zasady. Członkowie powinni też dokładnie zapoznać się z opisem sylwetek kandydatów i ich programów oraz głosować na tych z nich, których charakteryzuje prawość, współczucie i służba na rzecz innych ludzi bez względu na przynależność partyjną.  Informacje o kandydatach są dostępne w Internecie, w formie debat i w inny sposób.

Kościół potwierdza swoją neutralność względem partii i zagadnień politycznych, ale może okazjonalnie informować o poszczególnych kwestiach, które bezpośrednio wpływają na misję Kościoła, jego nauki czy działania lub które przywódcy kościelni uważają za kluczowe w zachowaniu demokracji lub podstawowym funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. 

Decyzje i powiązania polityczne nie powinny być przedmiotem jakiegokolwiek nauczania czy propagandy w Kościele.  Przywódcy muszą się upewnić, że spotkania kościelne koncentrują się na naszym Ojcu Niebieskim, naszym Zbawicielu i na ewangelii.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: newsroom.ChurchofJesusChrist.org lub w publikacji: Podręcznik ogólny. Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, 38.8.30.

Z poważaniem

Prezydium Obszaru Europy Środkowej

Massimo De Feo

Rubén V. Alliaud

Jack N. Gerard    

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.