Artykuły prasowe

Prezydent Dieter F. Uchtdorf organizuje pierwszy palik w Czechach

15 maja 2016 roku, w dniu, w którym europejscy chrześcijanie świętują Zesłanie Ducha Świętego, Prezydent Dieter F. Uchtdorf, członek Pierwszego Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, powrócił do swego rodzinnego kraju i przewodniczył zorganizowaniu pierwszego w Czechach palika (dużej pod względem geograficznym jednostki Kościoła). Setki świętych w dniach ostatnich zgromadziły się w Pałacu Žofin na specjalne nabożeństwo związane z utworzeniem Palika Praga oraz dla udzielenia poparcia Martinowi Pilce jako pierwszemu prezydentowi nowo powołanej jednostki kościelnej.

Misjonarze zaczęli nauczać ewangelii w 1929 roku. Umocnieni silną wiarą w burzliwych czasach członkowie Kościoła w Republice Czeskiej liczą obecnie ponad 2,5 tysiąca osób.

Prezydent Uchtdorf powiedział, że obecność podczas utworzenia tego pierwszego palika jest dla niego naprawdę szczególnym błogosławieństwem. Wyraził on nadzieję, że wszyscy członkowie w podobny sposób będą cenić sobie tę historyczną chwilę. Obiecał członkom, że spłyną na nich błogosławieństwa, gdy będą żyć według ewangelii, będą przykładem dobroci i będą wyciągać pomocną dłoń do innych ludzi.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.