Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Prezydent Nelson zachęca do dzielenia się Przesłaniem o Przywróceniu ewangelii — rok 2020 rokiem upamiętniającym dwusetną rocznicę Pierwszej Wizji

Prezydent Russell M. Nelson, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, zachęca świętych w dniach ostatnich do dzielenia się ewangelią Jezusa Chrystusa z bliźnimi w 2020 roku. W tym roku przypada dwusetna rocznica Pierwszej Wizji.

W dzień Nowego Roku prorok opublikował następującą wiadomość na Facebooku, Twitterze i Instagramie

„W przemówieniu wygłoszonym podczas październikowej konferencji generalnej w ubiegłym roku wyznaczyłem rok 2020 jako okres obchodów dwusetnej rocznicy upamiętniającej ukazanie się w wizji Józefowi Smithowi Boga Ojca i Jego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa To szczególne wydarzenie w historii ludzkości zapoczątkowało Przywrócenie ewangelii Pana — nadal toczący się okres Przywrócenia, który trwa do dziś. Jakże jesteśmy błogosławieni dzięki temu, że możemy żyć w świetle tej wizji. Dzięki niej zyskaliśmy nowe zrozumienie natury Boga, naszego Ojca, i Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci i ma wizję dla każdego z nas. Tak jak wysłuchał modlitwy Józefa w 1820 r., wysłuchuje również was i pragnie komunikować się wami za pośrednictwem Ducha Świętego. Ojciec Niebieski potrzebuje was. My was potrzebujemy. To będzie ważny rok. Zachęcamy was do dzielenia się przesłaniem o toczącym się przywróceniu ewangelii Zbawiciela. Wkrótce przekażemy dodatkowe informacje na ten temat, ale możecie zacząć już dziś — zgodnie z zaproszeniami, które skierowałem do was podczas ostatniej konferencji generalnej —i zanurzać się w chwalebnym świetle Przywrócenia.

Zachęcamy was do udziału w dzieleniu się przesłaniem o toczącym się przywróceniu ewangelii Zbawiciela. Na czym to polega? Możecie zacząć swoje przygotowania od przeczytania na nowo opisu Pierwszej Wizji Józefa Smitha, który znajduje się w Perle Wielkiej Wartości. Możecie też zastanowić się nad ważnymi pytaniami, takimi jak: „W jaki sposób zmieniłoby się moje życie, gdyby wiedza uzyskana dzięki Księdze Mormona została mi nagle odebrana?” lub „Jak wydarzenia, które nastąpiły po Pierwszej Wizji, wpłynęły na mnie i na moich bliskich?”.

Zadajcie sobie własne pytania. Przygotujcie własny plan. Działajcie według tych sugestii, aby przygotować się do dzielenia się ważnymi przesłaniami toczącego się Przywrócenia. Kiedy będziecie starać się szukać Jezusa Chrystusa, Bóg przygotuje was, byście mogli uzyskać dalsze światło. Wasze osobiste przygotowanie sprawi, że kwietniowa konferencja generalna będzie dla was nie tylko godna zapamiętania, ale wręcz niezapomniana. Nadszedł czas działania. Jest to punkt zwrotny w historii Kościoła i odgrywacie w nim kluczową rolę.

Świadczę, że Jezus Chrystus żyje. On prowadzi ten Kościół w naszych czasach. Bóg pokłada w nas — we wszystkich z nas — ufność, że odegramy ważną rolę w przywróceniu Jego ewangelii.”

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.